[video: https://www.youtube.com/watch?v=4c3kNNqfBDQ]

SUIKERRIETKAPPEN LOODZWAAR EN GEVAARLIJK WERK

In de laaglanden van Centraal Amerika is chronisch nierfalen één van de voornaamste doodsoorzaken onder jonge mannen. De ziekte treft vooral suikerrietkappers; iedere dag komen er vijf kappers met chronisch nierfalen bij, elke vier uur sterft een man aan de gevolgen hiervan.

Het ontstaan van de ziekte hangt samen met de slechte arbeidsomstandigheden:

  • een dag werk vergt evenveel energie als het lopen van een marathon
  • mannen werken 6 of 7 dagen per week, soms tot twaalf uur per dag bij een temperatuur van +35 graden
  • kappers ontvangen stukloon en nemen daarom nauwelijks pauze en drinken te weinig water
  • om het werk aan te kunnen drinken mannen ongezonde energiedrankjes die nierfalen veroorzaken

Gevolg van deze omstandigheden is chronische uitdroging met schadelijke gevolgen voor de nieren. De medische behandeling schiet bovendien ernstig tekort. Nierfalen en de gebrekkige behandeling hiervan zijn daarom in vrijwel alle gevallen dodelijk.

STEEDS MEER SUIKERRIET IN ONS DAGELIJKS LEVEN

Suikerriet is een product dat meer en meer gebruikt wordt. Bijna een kwart van suiker in Europa komt van deze tropische grassoort. Maar ook plastic en brandstoffen worden steeds vaker gemaakt uit suikerriet en het product is een belangrijk ingrediënt voor chemische toepassingen, medicijnen en alcohol. Suikerriet is dus niet meer weg te denken uit ons leven. Bovendien levert het miljoenen arbeiders, boeren en hun gezinnen een inkomen op. Suikerriet kan daarom sterk bijdrage aan het welzijn van mensen, maar dat is alleen te verantwoorden als de arbeidsomstandigheden in regio's als Centraal Amerika verbeteren.

HET EILAND VAN DE WEDUWEN

Solidaridad is samen met partners als de Nationale Postcode Loterij en de lokale stichting La Isla Foundation van plan deze epidemie te stoppen. Het project richt zich op Chichigalpa in Nicaragua, het gebied staat bekend als ‘Eiland van de Weduwen’. Door de hoge sterfte onder mannen blijven er gemeenschappen over met enkel vrouwen en kinderen. In Chichigalpa lijdt 70% van de mannen aan chronisch nierfalen en nemen jongeren op steeds jongere leeftijd het werk van hun vader over om voor inkomsten te zorgen. De ziekte manifesteert zich hierdoor nu al bij twintigers en de nu al korte levensverwaching van 48 jaar zal nog verder dalen als er niets gebeurt.

Het project heeft een looptijd van drie jaar en richt zich op:

  • Medische ondersteuning van mensen met nierfalen
  • Opleiden van jongeren, zodat deze ook ander werk kunnen doen
  • Betere werkomstandigheden, met voldoende schaduw, water en rustpauzes
  • Bedrijven en overheden betrekken om nierfalen structureel uit te bannen