Nico Roozen over zijn onderscheiding: “Mijn duurzaam lintje zie ik als waardering voor de vroege inspanningen van de mensen achter de wereldwinkels – je koopt niet iets, maar van iemand – en voor de natuurwinkels – wij hebben de aarde in bruikleen van onze kinderen. Het is een blijk van waardering voor Solidaridad als initiatiefnemer van het Max Havelaar keurmerk – een bereikbare duurzame keuze op het winkelschap die wereldwijd navolging heeft gekregen in de fair trade beweging. En erkenning voor de moedige stap naar samenwerking met bedrijven, hen uitdagend om maatschappelijk verantwoord te ondernemen in een tijd dat de terugtredende overheid het adagium was. Maar bedrijven en burgers kunnen op vrijwillige basis de problemen niet oplossen. Het tij is gekeerd. Van rechts tot links is dit dogma doorbroken. We hebben verplichtende kaders nodig. Overheid en politiek zijn nu aan zet om wettelijke kaders, handhaving met sancties en systeemverandering in gang te zetten. Het is een voorrecht om deze omslag mee te maken.”

Behalve voor Nico Roozen waren er ook onderscheidingen voor hoogleraar duurzame voedselsystemen Imke de Boer en postuum voor snowboardster Bibian Mentel, die zoveel inspiratie heeft geboden voor het overwinnen van problemen.

 “Mijn duurzaam lintje zie ik als waardering voor de vroege inspanningen van de mensen achter de wereldwinkels – je koopt niet iets, maar van iemand – en voor de natuurwinkels – wij hebben de aarde in bruikleen van onze kinderen.”

Nico Roozen, voormalig directeur van Solidaridad

Duurzame Troonrede

Sinds de start van de Duurzame Dinsdag door IVN in 2004, heeft de bijeenkomst drie vaste onderdelen. Zo is er de Duurzame Troonrede, die dit jaar werd uitgesproken door Werner Schouten, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Schouten opent met de aanhef ‘Lotgenoten’ en neemt zijn publiek mee naar het jaar 2100. Vervolgens houdt hij een pleidooi tegen betekenisloze duurzaamheid en voor tijdloze solidariteit omdat “elke generatie net zo veel recht heeft op welzijn en een goede kwaliteit van leven.” Schouten constateert dat leiders in politiek en bedrijfsleven generatie-gerechtigheid nu alleen met de mond belijden, maar niet in daden omzetten. “Feitelijk stoppen we de oude vervuilende economie in nieuwe zakken.” “De leiders van nu koloniseren de jonge en toekomstige generaties”, aldus Schouten. Generatie-gerechtigheid is nu geen harde voorwaarde voor beleid, maar een optie. Als het niet haalbaar of betaalbaar is wordt het principe losgelaten. Het gevolg is dat overheid en bedrijfsleven rechtvaardige keuzes voor zich uitschuiven, getuige de stikstofcrisis en de miljardenafschrijvingen van Exxon en Shell op hun olie- en gasreserves.

Schouten vindt dat Nederland een voorbeeld kan nemen aan Duitsland waar de hoogste rechter de regering aanvankelijk terug floot omdat de klimaatplannen een zeer zware hypotheek zouden leggen op de komende generaties. De rechter stak er een stokje voor, de Duitse regering luisterde en scherpte de plannen flink aan. Schouten wil dat de overheid een generatie-toets hanteert bij het ontwikkelen van beleid. Ook pleit hij voor een maatschappelijke zorgplicht voor bedrijven die nu onder andere vorm krijgt in de initiatiefwet Internationaal Duurzaam en Verantwoord Ondernemen.

Petitie voor een Wet Duurzaam en Verantwoord Ondernemen

De wet Duurzaam en Verantwoord Ondernemen verplicht bedrijven om een ‘due diligence proces’ (gepaste zorgvuldigheid) uit te voeren. Dat betekent dat bedrijven zes stappen doorlopen om schade aan mens en milieu in hun ketens te voorkomen, te beperken en te herstellen waar nodig.

Vind jij ook dat deze wet er snel moet komen? Laat dan nu je stem horen! Want de wet moet nog wel worden aangenomen. Door de petitie te tekenen laat je zien dat dit veel te lang duurt. Wij willen die #wetgevingnu!

Koffer met 414 duurzame plannen voor het kabinet

Ieder jaar wordt ook een koffer vol duurzame plannen van ondernemers en burgers aangeboden aan het kabinet. In 2021 bevat de koffer maar liefst 414 plannen en ideeën. Er is werk aan de winkel voor het nieuwe kabinet en er zijn volop ideeën uit de samenleving om bij aan te sluiten. Demissionair staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat, Steven van Weyenberg, nam de koffer met ideeën in ontvangst. Weyenberg: “We zijn de fase van ideeën en initiatieven al lang voorbij. Het gaat nu over doen, maken en uiteindelijk systeemverandering. En ik heb een schijthekel aan haalbaar en betaalbaar. Ik wil dat vervuiling een prijs krijgt.”

Een deel van de plannen is beloond met een prijs. Zoals bijvoorbeeld Sunt Food dat van bananen die verspild worden brood en granola maakt. Kijk hier voor alle prijswinnaars.