Maar liefst 90 betrokken wereldburgers verzamelden zich afgelopen maandag in theater Dok 6 te Panningen (Noord-Limburg) om samen de misstanden in de kledingindustrie te bediscussiëren. Want hoewel iedereen het er over eens leek te zijn dat er veel moet veranderen, liepen de ideeën over oplossingen uiteen.

BIOLOGISCH KATOEN

De avond werd gestart met een filmfragment over bio-katoen in Nederlandse winkels. Waarom wordt er niet veel biologisch katoen verkocht in Nederland? Omdat het niet voldoende beschikbaar is, of omdat het gewoonweg te duur is voor de meeste mensen? Deze stelling werd voor én na de film aan het publiek voorgelegd. Voor enkele mensen was de film een eye-opener. Zij hadden zich niet gerealiseerd dat biologisch katoen zowel beschikbaar als betaalbaar is. Terecht werd er opgemerkt dat je wel moet weten, waar je naar moet zoeken.

BETTER COTTON IN MALI

Vanuit de zaal werd zelf de brug naar het volgende onderwerp geslagen. Biologisch katoen zegt niets over de duurzaamheidsgehalte van de productie, werd er geopperd. Er moet gekeken worden op welke manier een stuk grond zo efficient mogelijk benut kan worden, zodat er zoveel mogelijk geproduceerd wordt met zo min mogelijk schade voor mens en milieu. Een korte film over een project van het Better Cotton Initiative lichtte deze duurzame manier van produceren nader toe. In Mali worden boeren getraind in slim en duurzaam landgebruik. Kleine veranderingen, zoals het toepassen van minder pesticiden of het scheiden van schone en vieze katoen, leveren een heleboel winst op. Daarnaast zorgen de trainingen voor onderlinge verbintenis en een nieuwe kijk op tradities en sociale patronen.

DE HELE KETEN

Maar met alleen een verbeterde katoenproductie is de kledingindustrie nog lang niet gered. Thérèse Albers van Solidaridad liet zien welke aspecten allemaal aan bod komen bij de productie van bijvoorbeeld een t-shirt. Elke fase brengt weer eigen problemen met zich mee, van milieuvervuiling, tot kinderarbeid, tot waterverbruik. Bovendien spelen enorm veel partijen een rol binnen deze verschillende onderdelen. Arbeiders, vakbonden, overheden, fabrieken, kledingmerken en ook de consument. Willen we verandering tot stand brengen, dan zullen al deze partijen mee moeten werken.

VERANTWOORDELIJKHEID

Een drietal fragmenten uit de documentaire China Blue toonden een fractie van de rol van verschillende betrokkenen. De fabriekseigenaar, de tussenhandelaar en de medewerkers. Aan wie is het om verandering tot stand te brengen? Vanuit de zaal waren de meningen verdeeld. Waar de een vond dat het proces van verandering tijd nodig heeft en dat het probleem zich uiteindelijk zelf zal oplossen, vond de ander dat het aan de kledingmerken is om verantwoordelijkheid te nemen. Maar bijna iedereen was het er over eens dat ook de consument zijn bijdrage kan en moet leveren. Door merken te kopen die bijdragen aan verandering, of door vragen te stellen bij merken die hun verantwoordelijkheid nog niet nemen. Niet voor niets een zaal vol betrokken wereldburgers.