Klimaatverandering gevaar voor sector

De vraag naar koffie groeit ieder jaar met 1,4%, maar de productie blijft achter. Klimaatverandering is een van de belangrijkste oorzaken van deze lage productiviteit; de vruchtbaarheid en opbrengst van het land nemen enorm af. Hierdoor voelen boeren zich genoodzaakt bossen te kappen om nieuw land te ontginnen. Ontbossing voor koffieproductie zorgt voor maar liefst 76 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar, wat verdere klimaatverandering tot gevolg heeft. Een negatieve spiraal waar niemand beter van wordt.

Foto: Michell Leon

Inzet op klimaatvriendelijke landbouw

Het vermijden van wereldwijde ontbossing voorkomt tot 20% CO2-uitstoot en beschermt de biodiversiteit. Boeren hebben minder reden om bossen te kappen als zij hun land vruchtbaar en winstgevend kunnen houden. Daarom startte Solidaridad met steun van Norad (Noorse overheid) in 2013 een programma in Colombia, Mexico en Peru dat inzette op klimaatvriendelijke landbouw. In de afgelopen 3 jaar hebben we ingezet op:

  • het terugdringen van uitbreiding van landbouwgrond ten koste van bossen en risico’s als droogte en overstromingen verminderen;
  • het op een duurzame manier vergroten van de koffieproductie en -opbrengst en het inkomen van kleine koffieboeren door inzet van klimaatvriendelijke landbouw. Denk aan optimale plantdichtheid (van 1.800 bomen naar 5.000 bomen per hectare), verbetering van schaduwbomenbeleid, beter afvalwater- en bodemmanagement, bemesting op basis van behoefte (grondanalyse), gebruik van koffieplanten die bestand zijn tegen een hogere temperatuur en meer neerslag en renovatie van verouderde koffie-aanplanten.

Meer bos en minder CO2-uitstoot

In 2016 hebben we de resultaten van het programma geëvalueerd. Met ons programma hebben we bereikt dat:

  • 70% van de getrainde koffieboeren minimaal 2 van de geleerde klimaatvriendelijke teelttechnieken heeft toegepast (5.146 van de 7.361 getrainde producenten); 
  • 17% van de deelnemende boeren vrouw is (1.281 vrouwelijke koffieboeren);
  • deelnemende boeren 17.470 ton kilo koffie hebben geproduceerd op 16.178 hectare grond;
  • de productiviteit in kg/ha is toegenomen met 21%, gemeten over 7.361 boerderijen;
  • er meer dan 132 hectare bos is bespaard en 367 hectare bos is hersteld.

Vervolg van het programma

Op dit moment zijn we druk bezig om de opvolging van ons programma vorm te geven, zodat we nog veel meer boeren kunnen helpen en bossen kunnen redden. Wordt vervolgd!