Solidaridad maakt geen gebruik van ‘ brievenbusfirma’s'.

De definitie van een brievenbusfirma is een bedrijf met een postadres om buiten de controle van de overheid te blijven en belasting in eigen land te ontwijken. Dit is niet van toepassing op Solidaridad. Solidaridad is over haar inkomsten niet belastingplichtig omdat het erkend is als ‘Goed Doel’. Belasting in eigen land ontwijken is dus niet aan de orde.

De  continentale stichting in Panama biedt het bestuurlijk toezicht op de negen landenprogramma’s die aangestuurd worden vanuit twee regionale expertise centra in Peru en Guatemala en is daarmee zeker geen ‘lege’ entiteit.

Belastingoverwegingen hebben geen enkele rol gespeeld bij de keuze voor Panama als vestiging voor de regionale structuur

De registratie in Panama maakt het mogelijk een rekening te openen ten dienste van het betalingsverkeer van Solidaridad binnen het Latijns Amerikaanse continent. Betalingsverkeer en bancaire transacties zijn niet belast. Niet in Panama, maar ook niet in andere landen. Er is dus geen sprake van belastingontwijking. De uitspraak ‘het zou vervelend zijn als interne geldstromen fiscaal belast worden’ is dan ook niet door Solidaridad gedaan. Wel is gezegd: ‘het algemene standpunt van de charitatieve sector is dat vrijstelling op donaties een juiste maatregel is om de maatschappelijke aanwending van donaties te maximeren’.

In negen landen is Solidaridad Latijns Amerika als werkgever belastingplichtig (loonbelasting- sociale lasten) en betaalt BTW over ingekochte diensten en producten.

Belastingwetgeving is dus op geen enkele manier van invloed geweest op de locatiekeuze van de continentale stichting.

De privaatrechtelijke stichtingsvorm was een logische en verantwoorde keus

Alleen de privaatrechtelijke stichtingsvorm stelt Solidaridad in staat een continentale stichting te vormen met bestuursleden uit diverse Latijns Amerikaanse landen. De publiekrechtelijke variant is niet geschikt om continentaal toezicht te houden omdat deze stichtingsvorm alleen nationaal opereert en alleen lokale bestuurders kent. De gekozen variant voldoet voorts aan alle criteria: geen winstoogmerk, publieke statuten, openbare samenstelling van het bestuur met normale zittingstermijnen voor bestuursleden, effectief toezicht en transparantie.

De Jaarrekening van de stichting wordt gecontroleerd door een onafhankelijke accountant en is openbaar.

Dat de rechtsvorm ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden is een feit: maar dat geldt voor alle publieke en private rechtsvormen. Solidaridad heeft de rechtsvorm gekozen die bij haar maatschappelijke doelstelling past.

Panama was een logische en verantwoorde keus voor de vestiging van de continentale stichting

De keuze voor Panama als land voor de organisatie van het betalingsverkeer is nuttig omdat er sprake is van een relatief stabiele munteenheid (US dollar) die het risico op verliezen door valuta schommelingen beperkt. Het behouden van de waarde van valuta is belangrijk om maatschappelijke doelstellingen te kunnen behalen en geen onverantwoorde risico’s te nemen met gedoneerd geld.

De structuur van Solidaridad is helder en transparant.

In de media wordt ten onrechte beweerd dat de organisatiestructuur een labyrint zou zijn dat alleen de heer Roozen nog zou kunnen overzien. Dat is niet het geval en deze uitspraak is ook niet gedaan. De omvorming van een traditioneel Nederlandse ontwikkelingsorganisatie naar een internationale netwerkorganisatie heeft weinig voorbeelden en is daarmee een spannende operatie. In termen van toezicht, management en programmering in de regio’s staat de nieuwe structuur stevig in de steigers. Solidaridad heeft nu 52 landenprogramma’s in negen regio’s in een mondialestructuur. Dat dit een goede lijn is wordt bevestigd door het feit dat een groeiend aantal donoren de organisatie steunwaardig vindt.

Solidaridad werkt niet meer samen met het adviesbureau Mossack Fonseca

Solidaridad wil niet geassocieerd worden met een adviesbureau ‘dat ook andere zaken doet’. Zodra de link tussen het bureau Mossack Fonseca en de Panama papers duidelijk werd, heeft Solidaridad dan ook de samenwerking opgezegd. 

Solidaridad Latijns Amerika is een transparante organisatie

De directie van de stichting bestaat uit vertegenwoordiging van de directieleden van de diverse Solidaridad kantoren in de regio om regionaal zelfbestuur en lokaal eigenaarschap te garanderen.

De directie staat onder toezicht van de raad van toezicht, zie hiervoor statuten bij oprichting 2009, de huidige uit 2015 en de reglementen.

Solidaridad Latijns Amerika publiceert de jaarrekening met accountantsverklaring

De jaarrekening over 2014 van Solidaridad Latijns Amerika is de consolidatie van de jaarrekeningen van de Solidaridad vertegenwoordigingen in Argentiniƫ, Braziliƫ, Paraguay, Colombia en Guatemala. De jaarrekening omvat daarnaast ook de directe betaling van Solidaridad Latijns Amerika voor projecten in andere delen van de wereld.

De jaarrekening van alle Solidaridad regiokantoren zoals geconsolideerd in de jaarrekening van Solidaridad Latijns Amerika worden jaarlijks gecontroleerd door internationaal gerenommeerde accountancy kantoren. De jaarrekening van Solidaridad Latijns Amerika wordt gecontroleerd en voorzien van een accountantsverklaring door Baker Tilly.