Oplossen problemen begint bij kennis over de herkomst van goud

Een gouden sieraad of een belegging in goud zijn niet de enige manieren waarop een consument met goud te maken krijgt. Goud zit ook in kleine hoeveelheden in elektronica en banken, verzekeraars en andere financiële instellingen financieren de goudmijnbouw en bedrijven die goud gebruiken. Van het mondiale aanbod van goud is een derde gerecycled en tweederde nieuw gewonnen goud. De helft van het goud wordt gebruikt voor sieraden, een derde als belegging en vijf procent gaat naar elektronica.

De herkomst van goud is vaak onbekend omdat het door vele handen gaat voordat het wordt verwerkt in bijvoorbeeld een sieraad. In het convenant is afgesproken dat er wordt gewerkt aan transparantie over de herkomst van goud in Nederland van de eindgebruiker tot aan de goudsmelter. Hoe goud van de mijn bij de smelter komt, valt buiten de reikwijdte van dit convenant. Dat is een lastige, maar voor Solidaridad uiteindelijk ook noodzakelijke stap, om structureel te kunnen werken aan het oplossen van problemen in de goudmijnbouw. Consumenten die niet willen wachten op meer transparantie kunnen al bij veel juweliers en goudsmeden in Nederland terecht voor sieraden van goed goud.

Grote betrokkenheid goudsector noodzakelijk om resultaten te boeken

De bedrijven die nu tekenen zetten een grote stap op weg naar een meer verantwoorde goudsector in Nederland. Om schaal te creëren is het van groot belang dat andere bedrijven ook aansluiten. Grote afwezige is de financiële sector, die na de sieradensector de grootste vraag naar goud vertegenwoordigt. Het is van het grootste belang dat banken, verzekeraars en andere financiële dienstverleners hun beleggingen in goud en financiering van mijnbouw en bedrijven die goud gebruiken onder de loep nemen.

Europese verbreding van dit convenant is noodzakelijk. De Duitse overheid heeft al interesse getoond in verantwoorde kleinschalige goudmijnbouw. Nederland is mondiaal gezien een kleine markt voor goud, zelfs Europa vertegenwoordigt maar twee procent van de vraag naar gouden sieraden. China en India zijn de grootste markten en samen goed voor 60% van de vraag naar gouden sieraden.

Samen met Philips en Fairphone aan de slag in Oeganda

De partijen in het convenant kunnen op vrijwillige basis meedoen aan projecten voor de verbetering van omstandigheden in de mijnbouw. Solidaridad ontwikkelt samen met Philips, Fairphone, Stop Kinderarbeid, UNICEF en Fairtrade UK een nieuw programma om kinderarbeid en andere problemen in Oegandese goudmijnen aan te pakken. Het is de bedoeling dat Philips en Fairphone het goud uit de Oegandese mijnen gaan gebruiken in de productie van elektronica. Solidaridad zal in dit programma de processen in de mijn gaan verbeteren, Fairtrade verzorgt de certificering, Stop Kinderarbeid is in de omgeving van de mijn actief en Unicef richt zich op de nationale Oegandese partijen. Ook wordt gewerkt aan betere toegang tot de (wereld)markt. Het is een vijf-jaren-programma en kan als voorbeeld dienen voor de ontwikkeling van andere projecten in het kader van het convenant.

Hier vindt u meer informatie over het goudprogramma van Solidaridad. 

Het persbericht dat door de SER namens alle partijen is uitgestuurd kunt hier lezen en meer informatie over het convenant vindt u op www.imvoconvenanten.nl.