De besprekingen zijn een teleurstelling geworden voor Solidaridad. Onderhandelaar Tamar Hoek: “We hebben moeten constateren dat onze ambitie als Solidaridad om een flinke stap te zetten in het verduurzamen van de textielsector, niet wordt gedragen door de bedrijven.” De voorstellen van Solidaridad zijn niet onrealistisch. Koploperbedrijven voldoen er al aan, maar de nadruk in het proces lag vooral op hoe de achterblijvers een eerste stap konden zetten in het proces, niet op ambitieuze verbeteringen. Hoek: “Als de sector vrijwillig geen stappen zet, kan alleen iMVO-wetgeving uitkomst bieden.”

“Als de sector vrijwillig geen stappen zet, kan alleen iMVO-wetgeving uitkomst bieden.”

– Tamar Hoek, Senior Policy Advisor Sustainable Fashion bij Solidaridad

Solidaridad wil katoenboeren en textielarbeiders in staat stellen een leefbaar loon of inkomen te verdienen, hun eigen toekomst vorm te geven en met zorg voor natuur en milieu te produceren. Dat doen we door in de hele productieketen te werken aan duurzaamheid. We ontwikkelen effectieve oplossingen om armoede, uitbuiting en vervuiling aan te pakken, en richtlijnen voor bedrijven voor de inkoop van kleding en het verduurzamen van hun toeleveringsketens. Multi-stakeholder initiatieven zoals het textielconvenant zijn belangrijke instrumenten om dit te realiseren. Daarom heeft Solidaridad veel tijd geïnvesteerd in het werken aan een nieuwe sectorale overeenkomst die bedrijven helpt om hun iMVO-verplichtingen concreet uit te werken en resultaten op de werkvloer te bewerkstelligen.

Het Nederlands Convenant voor Duurzame Kleding en Textiel heeft voor veel modebedrijven in Nederland de basis gelegd voor gepaste zorgvuldigheid bij internationaal ondernemen. Solidaridad wil daarop voortbouwen en op de werkvloer verbeteringen realiseren voor textielarbeiders en het milieu. Dat blijkt nu niet mogelijk.

Den Haag en Brussel zijn aan zet voor wetgeving

De onzekerheid over regelgeving die in ontwikkeling is, zorgt voor vertraging. Ook al zijn Nederlandse bedrijven vaak te klein om onder de nieuwe wetgeving te vallen, het zet toch een rem op vrijwillige samenwerking. Hoek: “Bedrijven zitten te wachten op helderheid over iMVO-wetgeving. Het is de hoogste tijd dat Den Haag en Brussel ambitieuze wetgeving aannemen die een stevige basis vormt voor langdurige samenwerking in de productieketen.”

“Bedrijven zitten te wachten op helderheid over iMVO-wetgeving. Het is de hoogste tijd dat Den Haag en Brussel ambitieuze wetgeving aannemen die een stevige basis vormt voor langdurige samenwerking in de productieketen.”

– Tamar Hoek, Senior Policy Advisor Sustainable Fashion bij Solidaridad

Een deel van de  vooraf overeengekomen doelstellingen van de NGA die voor Solidaridad belangrijk zijn, verdwenen in de loop van de tijd steeds meer uit beeld:

  • Voorloper zijn en leiderschap tonen in iMVO;
  • Ontwikkelen van optimale en schaalbare werkmethoden voor gepaste zorgvuldigheid en circulaire productie;
  • Gezamenlijke aanpak op de meest complexe onderwerpen zoals leefbaar loon,  inkomen en vakbondsvrijheid;
  • De rechtszekerheid verbeteren;
  • Voorloper zijn in openbare verslaglegging en communicatie.

De NGA werd niet wat Solidaridad ervan had verwacht: Een handvat voor bedrijven om te werken aan een duurzame waardeketen en een richtpunt voor andere bedrijven in Europa.  

Solidaridad dankt langs deze weg alle partners voor de samenwerking: FNV, CNV, UNICEF, brancheorganisaties InRetail en Modint en de SER. Solidaridad blijft samenwerken met bedrijven en organisaties die wel betekenisvolle stappen willen zetten en ambitie tonen in het verduurzamen van de productieketen. Graag onderzoeken we mogelijkheden om krachten te bundelen op weg naar een economie die werkt voor iedereen.

Eis een leefbaar loon voor de makers van onze kleding

Teken de petitie