Over ons suikerrietprogramma

Solidaridad heeft een succesvol en groeiend suikerrietprogramma in Midden-Amerika, dat zich richt op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van suikerrietkappers en op een duurzame toekomst voor de suikerrietsector. Dit is hard nodig, want de omstandigheden waaronder suikerrietkappers hun werk moeten doen zijn mensonterend. Dit heeft geleid tot een epidemie van de dodelijke ziekte chronisch nierfalen.

De afgelopen jaren hebben Solidaridad en haar partners flink geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en mogelijke oplossingen voor de epidemie van chronisch nierfalen onder suikerrietkappers. Dit heeft bijgedragen aan meer eensgezindheid in de sector en een groter draagvlak voor programma’s in het veld die de suikerrietkappers voorzien van voldoende water, rust en schaduw. Daarmee is de doelstelling van het programma bereikt. Solidaridad kiest er nu voor zich op grotere schaal volledig in te zetten voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden in samenwerking met een groot aantal partners in de regio. Rust, water en schaduw zijn essentieel voor de gezondheid van de suikerrietkappers. 

Bijdrage La Isla Foundation

Als partner van Solidaridad heeft La Isla Foundation de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het wetenschappelijk onderzoek en het agenderen van de problematiek van chronisch nierfalen. Ondanks de afspraken en steun van Solidaridad heeft La Isla Foundation zich helaas niet kunnen ontwikkelen tot een professionele organisatie die voldoet aan gangbare eisen op het gebied van management en toezicht, financieel beheer en verslaglegging.
Nu Solidaridad in haar vervolgprogramma met veel meer partners in de regio gaat samenwerken, is de samenwerking met de La Isla Foundation – na afloop van het contract eind 2016 – niet verlengd. We begrijpen dat dit teleurstellend is voor de organisatie en dat de onderzoekers graag hun samenwerking met Solidaridad hadden voortgezet. We zijn het met de onderzoekers eens dat verder onderzoek gewenst is. Solidaridad blijft onderzoekers daarom uitnodigen om hun kennis te delen en om van de ervaringen van partners in ons suikerrietprogramma gebruik te maken voor verder onderzoek. Het is goed om te zien dat daarvoor steeds meer wetenschappelijke fondsen beschikbaar komen.

Programma-investeringen

De overheadkosten in dit programma zijn gangbaar en de investeringen in communicatie waren een strategische pijler van het project om meer draagvlak voor verandering te creëren. 
Lees meer over ons suikerrietprogramma.