Oplossing voor nierfalen suikerrietkappers

Eén van de meest waardevolle resultaten behaalden we in Centraal-Amerika. Daar toonden onze suikerrietprojecten aan dat betere arbeidsomstandigheden een oplossing zijn voor chronisch nierfalen van suikerrietkappers. De 22-jarige suikerrietkapper Christian Javier ondervond dit aan den lijve. In de regio waar hij woont, lijden 7 van de 10 suikerrietkappers aan chronisch nierfalen. Zij sterven vaak jong. Door maatregelen als voldoende schaduw, schoon drinkwater, rustpauzes en opleiding blijft Christian en zijn collega’s dit lot veel vaker bespaard.

Gezondheid goudmijnwerkers sterk verbeterd

Ook verduurzaamden we goudmijnen in onder andere Peru, Ghana, Tanzania, Kenya en Uganda. Afgelopen jaar verschenen vier evaluaties over ons werk, waaruit blijkt dat het kwikgebruik flink omlaag is gebracht, in sommige gevallen zelfs naar 0. Dankzij veiligheidsmaatregelen zijn ook de arbeidsomstandigheden sterk verbeterd. Wij gaven de goudmijnwerkers veiligheidskleding en trainden hen in veilig en milieuvriendelijk werken. Hierdoor gebeuren er veel minder ongelukken.

Steun partners

We zijn erg trots op de steun die we hebben ontvangen van de Nationale Postcode Loterij afgelopen jaar. In totaal ontving Solidaridad €3,441,401, inclusief hun jaarlijkse contributie en steun voor ons suikerrietprogramma. Daarnaast investeren Solidaridad en het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 32 miljoen euro in een 5-jarig strategische samenwerking. Samen willen we sociale, economische en milieu-problemen aanpakken. Ook gaan we duurzaam beheer van landschappen stimuleren.

Meer weten? Lees ons jaarverslag!

Wil je meer weten over de succesvolle resultaten van ons werk? Lees dan: