Deze beweringen zijn onjuist. Van het ontwijken van belasting is geen sprake. Er worden in het kantoor in Panama simpelweg geen activiteiten ontwikkeld waarover belasting betaald kan worden. Verschillen in belastingregimes zijn dan ook geen overweging geweest bij de locatiekeuze.

De reden om een rechtspersoon op te richten in Panama was de oprichting van Solidaridad Latijns-Amerika. Het uitgangspunt daarbij was regionaal zelfbestuur en een zo verantwoord en kosten-efficiënt mogelijke financiële en administratieve structuur, waarbij zoveel mogelijk ten goede komt aan de programma's van Solidaridad.

Solidaridad is volledig transparant over haar activiteiten in Panama. De jaarrekening is openbaar en wordt gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. De bestuursstructuur van Solidaridad is degelijk en transparant. Meer informatie over onze organisatiestructuur vindt u hier en in ons engelstalige jaarverslag. Gefinancierde programma's worden gedegen verantwoord naar de donoren en in publieke verslaggeving.

Solidaridad betreurt de onjuiste berichtgeving. Solidaridad had geen enkel vermoeden dat het adviesbureau Mossack Fonseca zich ook bezighield met constructies voor belastingontwijking. Na bekendmaking van de Panama papers heeft Solidaridad direct alle banden met dit bureau verbroken. Solidaridad wil op geen enkele manier geassocieerd worden met bedrijven die belasting ontwijken voor eigen gewin.​ 

Ook betreurt Solidaridad dat Max Havelaar in diverse media wordt genoemd. Stichting Max Havelaar en Solidaridad zijn niet juridisch verbonden met elkaar. 

Lees onze reactie op de Nederlandse berichtgeving in de media hier.