Solidaridad werkt over de hele wereld aan duurzame productieketens. Van palmolie en koffie, tot goud en textiel. Met onze lokale mensen in Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika helpen we mijnwerkers, textielwerkers en boeren duurzamer te produceren en verbouwen. In Nederland en verder in Europa stimuleren we bedrijven en consumenten om duurzamer in te kopen en consumeren.

Wat we ons hier niet altijd beseffen is dat de gevolgen van klimaatverandering nu al merkbaar zijn voor een cacaoboer in Afrika. Of voor een familie die koffie verbouwt in Guatemala. Aan hen hoef je niet uit te leggen dat de gevolgen van klimaatverandering enorm zijn. Zij moeten zich nu al aanpassen door een overgang te maken naar zogenaamde klimaatslimme landbouw. Neem koffie: klimaatverandering heeft in de loop der jaren een steeds grotere impact op het leven van de koffieboer. Door hogere temperaturen wordt koffie bevattelijker voor ziekten als koffieroest. Boeren verlaten noodgedwongen hun besmette plantages en kappen bomen voor nieuwe vruchtbare landbouwgrond. Wat weer negatieve impact heeft op het klimaat. Een neerwaartse spiraal die ons allemaal treft en waarvan de gevolgen verder reiken dan alleen het duurder worden van het door ons zo gewaardeerde kopje koffie.

De klok tikt ondertussen door; collectieve en snelle actie is wat de wereld nu nodig heeft. Daarin hebben zowel NGO’s, bedrijven als consumenten natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid. Maar nu de uitvoering van het mondiale klimaatakkoord nadert (2020) is het ook aan overheden en politiek om leiderschap te tonen en de weg te wijzen. Allereerst door in ons eigen land het klimaatakkoord snel uit te gaan voeren: ook ons land heeft de dure plicht om snel zijn eigen footprint te verkleinen. En om vervolgens ook naar de footprint te kijken van onze activiteiten in de rest van de wereld. De politiek mag nu geen tijd meer verspillen, daar is de klimaatcrisis te urgent en ingrijpend voor. Om dat signaal helder af te geven lopen wij mee met de Klimaatmars op 10 maart in Amsterdam.