De jaarrekening van de stichting Solidaridad Latijns Amerika wordt gecontroleerd door de  onafhankelijke accountant Baker Tilly. Het toezicht op de stichting is degelijk en transparant. De statuten en het reglement zijn openbaar en zijn hier beschikbaar.

Sinds 2009 kan iedereen die zich hiervoor interesseert informatie in de Solidaridad-jaarverslagen vinden over de  ontwikkeling van de Solidaridad netwerkstructuur. Daarin wordt onder andere uitgelegd waarom Solidaridad de strategische beslissing heeft genomen om zich om te vormen tot een netwerk van gelijkwaardige organisaties met lokaal zelfbestuur en één mondiale strategie. 

Lees meer

Hier vind je de jaarverslagen waarin wordt gecommuniceerd over de stichting Solidaridad Latijns-Amerika (FSLA) in Panama en onze netwerkstructuur:

  • Jaarverslag 2009 (pagina 8-13): plan voor de ontwikkeling Solidaridad Network en oprichting FSLA
  • Jaarverslag 2010 (pagina 7): organogram Solidaridad Network
  • Jaarverslag 2011 (pagina 70): overzicht toezicht continentale raden van toezicht, namen toezichthouders
  • Jaarverslag 2012 (pagina 64, 67, 77): organogram, schema organisatieontwikkeling, contactgegevens FSLA
  • Jaarverslag 2013 (pagina 54 en 68): organogram, toezicht raden van toezicht, contactgegevens FSLA
  • Jaarverslag 2014, onder ‘Supervision and Management’: organisatiestructuur
  • Jaarverslag 2014, onder ‘Supervision and Management’: samenstelling raden van toezicht 
  • Jaarverslag 2015, onder 'Network Organization': Structure en Governance

Overige documentatie Solidaridad Latijns-Amerika in Panama: