Het doel van de CSDD-richtlijn is om bedrijven te stimuleren om duurzaam en verantwoord te ondernemen. De gezamenlijke brief, die op initiatief van Fairphone tot stand is gekomen, is ondertekend door verschillende bedrijven als Unilever, Tony’s Chocolonely, L’Oréal en maatschappelijke initiatieven als UN Global Compact en Fairtrade.

Geen compromissen

Eerder dit jaar heeft de Europese Commissie haar voorstel voor de CSDD-richtlijn gepubliceerd om negatieve effecten op mensenrechten en het milieu in ketens aan te pakken. Het Europees Parlement en de lidstaten werken nu verder aan de ontwikkeling van deze wetgeving. De alliantie van 60 organisaties doet een beroep op de leden van het Europees Parlement en de lidstaten:

  • Om ervoor te zorgen dat leefbare lonen en inkomens worden opgenomen als een mensenrecht in de uiteindelijke richtlijn
  • Om geen compromissen te sluiten over leefbaar loon en inkomen. Wettelijke minimumlonen zijn vaak geen leefbare lonen.

“Wij maken ons samen met andere maatschappelijke organisaties in Brussel sterk voor een Europese richtlijn die bedrijven ertoe aanzet daadwerkelijk de positie van kleinschalige boeren, werknemers en mijnwerkers te verbeteren.”  

– Gert van der Bijl, senior EU Policy Advisor bij Solidaridad

Leefbare inkomens kunnen armoedespiraal doorbreken

Remco Kouwenhoven, Social Innovation Lead van Fairphone, stelt: “Leefbare lonen en inkomens zijn bedoeld om de werknemers en producenten in de productieketen en hun gezin een fatsoenlijke levensstandaard te bieden. Helaas is dit voor veel mensen niet vanzelfsprekend

Volgens statistieken van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) verdient bijna 1 op de 5 arbeiders wereldwijd te weinig om zichzelf en hun gezin uit extreme armoede te halen. 

Leefbare lonen en inkomens kunnen helpen de armoedespiraal te doorbreken, gezonde lokale economieën op te bouwen en gelijkheid in de samenleving aan te moedigen, terwijl de bedrijfsprestaties en de winstgevendheid worden verbeterd.”