‘Van hulp naar handel’ toe aan de volgende stap

Het afgelopen decennium was het ontwikkelingsbeleid vooral gericht op de ‘van hulp naar handel’ agenda. Als gevolg daarvan werden traditionele hulpprogramma’s omgevormd en verschoof de nadruk naar economische ontwikkeling en het verschaffen van toegang tot de markt. Deze agenda heeft ontwikkelingshulp effectiever gemaakt. “Tegelijkertijd zien we dat groeiende wereldproblemen zoals klimaatverandering en migratie een andere aanpak nodig hebben”, aldus Heske Verburg, directeur van Solidaridad Europa. Eén van de tekortkomingen van het huidige beleid is dat programma’s vaak geen blijvende verandering teweeg brengen en onvoldoende opschaalbaar zijn. “Juist die schaal is van groot belang gezien de omvang van de problemen waar we mee te maken hebben. Alleen hulp en handel is niet genoeg, er is meer nodig om een uitdaging als migratie snel en op grote schaal aan te pakken”.

Van ‘hulp naar investeringen’

In een recent gepubliceerd blog stelt Nico Roozen, algemeen directeur en grondlegger van Solidaridad, dat het tijd is voor een nieuwe manier van denken. “Alleen door de samenwerking op te zoeken met financiële partners die een lange termijn perspectief hebben en duurzame mondiale ontwikkeling voorop zetten – zogenoemde impact investeerders – kunnen hulpprogramma’s echt effectief worden.” Het gaat hier niet om het geven van geld, maar om investeren. Doordat er zo in combinatie met publiek geld, meer privaat geld beschikbaar is, kunnen bijvoorbeeld koffieboeren investeren, en hun productie verhogen op een manier die klimaatneutraal is.   

Investeringsmodellen voor duurzame economische ontwikkeling

De programma’s van organisaties zoals Solidaridad zorgen ervoor dat landbouw en industrie in ontwikkelingslanden duurzaam kunnen produceren tegen een competitieve marktprijs. Zodra duurzaamheid zich terugverdient, met een hogere productie tegen minder kosten, wordt dit model ook interessant voor impact investeerders. Met het extra geld van deze investeerders komt duurzaam ondernemerschap binnen bereik van veel meer boeren en kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. Op den duur zal duurzaamheid niet meer alleen als hulp of sociale verantwoordelijkheid worden gezien, maar juist als een economisch aantrekkelijke investering. Duurzaamheid wordt zo deel van een normale marktwerking en uiteindelijk de norm. Daar profiteert niet alleen de lokale samenleving van, maar ook Europa. De positieve uitwerking op klimaatverandering en migratie zal de effectiviteit van hulp vele malen overstijgen.

Inzet publiek en privaat geld voor klimaat en migratie

Solidaridad vindt het daarom van cruciaal belang dat het nieuwe kabinet hulpprogramma’s omvormt tot investeringsstrategieën en de samenwerking met impact investeerders intensiveert. Door gesubsidieerde hulpprogramma’s aan te vullen met financiering uit het bedrijfsleven en de financiële sector ontstaan nieuwe mogelijkheden om op grote schaal te zorgen voor duurzame ontwikkeling. In de komende jaren staan klimaat en migratie centraal bij beleidsmakers in heel Europa, via deze weg zal Nederland een belangrijke voortrekkersrol kunnen spelen.