Katoen is een ‘cash crop’

Kleine boeren in ontwikkelingslanden spelen een belangrijke rol in de katoensector: zij produceren 75% van alle katoen. Katoen is voor hen een belangrijk gewas, omdat het een zogenaamde ‘cash crop’ is. Dit betekent dat het zorgt voor inkomen dat boeren kunnen gebruiken om voedsel te kopen in tijden dat ze het niet zelf verbouwen, maar ook voor schoolgeld en gezondheidszorg. Het verbouwen van katoen gaat bovendien heel goed samen met het verbouwen van voedselgewassen.

Wat gaat er mis?

Op dit moment staan met name de kleine boeren voor grote uitdagingen, want de vaak niet-duurzame manier waarop zij produceren is niet houdbaar. Deze zorgt ervoor dat er steeds minder grond van goede kwaliteit beschikbaar is om katoen en voedsel te verbouwen. Oorzaken hiervan zijn onder andere het gebruik van pesticiden die de bodem aantasten en wateruitputting en -vervuiling, wat leidt tot verlies van bodemvruchtbaarheid en erosie. Voedselzekerheid is hierdoor voor kleine boeren allesbehalve vanzelfsprekend.

Samenwerken aan duurzame teelt

Solidaridad stimuleert voedselzekerheid door kleine boeren te helpen bij het invoeren van duurzame landbouwtechnieken, zoals wisselbouw en mengteelt. Hierdoor neemt de bodemvruchtbaarheid en dus ook de voedsel- en katoenproductie toe. Ook zoeken we samenwerking met invloedrijke bedrijven die belang hebben bij een stabiele katoenproductie. Zij kunnen kleine boeren bijvoorbeeld zaden en kunstmest van goede kwaliteit aanbieden, de gewassen rechtstreeks van hen en niet via tussenhandelaren kopen en hen een betere afzetmarkt bieden.

Weerbaar bij tegenslagen

Ons werk zorgt ervoor dat kleine boeren meer kunnen produceren tegen lagere kosten. Hierdoor houden zij meer geld over om voedsel te kopen in de maanden dat zij niet oogsten, maar ook om te investeren in hun bedrijf en in innovatieve landbouwmethoden. Zo zijn zij weerbaar bij tegenslagen en steeds meer verzekerd van een stabiel inkomen en voldoende voedsel van goede kwaliteit. 

GA JE OOK VOOR DUURZAAM Katoen?

Doneer dan minimaal €25,- en ontvang een Eerlijk T-shirt.

JA, IK GA VOOR DUURZAAM Katoen