Eenvoudig hulpmiddel

Verschillende boeren uit het koffieprogramma van Solidaridad  in Colombia, Mexico en Peru testten de Cool Farm Tool. Uit dit onderzoek blijkt dat de CFT positief bijdraagt aan de afname van problematische uitstoot van broeikasgassen. De boeren zelf zijn ook enthousiast over het hulpmiddel. Ze zijn nu in staat eenvoudig hun landbouwmethoden te beoordelen.

93 procent minder CO2-uitstoot

Koffieboer Walter uit Peru kon zijn CO2-uitstoot met behulp van de Cool Farm Tool met maar liefst 93 procent verminderen. In twee jaar tijd was hij met hulp van Solidaridad in staat om 21,3 ton CO2-uitstoot per kilo koffie terug te brengen naar 1,5 ton. Toen hij begon, was er een hoge CO2-uitstoot op zijn land door het gebruik van kunstmest, slecht afvalwatermanagement en te weinig koolstof in de grond. Op basis van deze informatie paste hij zijn landbouwmethoden aan:

  • Hij ging meer echte mest gebruiken om de productiviteit van de bodem te herstellen, de bodemtextuur te verbeteren en het koolstofgehalte in de bodem op peil te brengen.
  • Hij richtte een duurzaam landbouwsysteem in, dat landbouw met bosbouw combineert.
  • Hij paste zijn afvalwatermanagement aan, waardoor er nu minder methaan in het milieu terechtkomt.

Meer weten?

Bekijk hoe Solidaridad zich nog meer inzet voor duurzame koffie.

[button:/supply-chains/koffie]Lees meer[/button]