Rechters verplichten overheid tot maatregelen

De vervuiling van de Ganges is al heel lang een probleem, maar het is de regering van India tot nu toe niet gelukt hier iets aan te doen. De NRC berichtte onlangs dat de vervuiling inmiddels zo ernstig is dat rechters van de belangrijkste milieurechtbank van India de regering hebben opgedragen maatregelen te nemen. Maar het terugdringen van de vervuiling is een ingewikkelde opgave. 

Kleinschalige leerlooierij in Kanpur

Miljoenen liters afvalwater in Ganges geloosd

Er zijn 400 grote en kleine leerlooierijen in Kanpur, die samen per dag zo’n 50 miljoen liter water lozen, met chemicaliën en leerafval. De bestaande zuiveringsinstallatie is niet alleen veel te klein, maar ook niet berekend op het verwijderen van chroom, tegenwoordig het meest gebruikte looimiddel. Het gevolg is dat miljoenen liters ongezuiverd afvalwater in de Ganges terechtkomen. Ongeveer 250.000 gezinnen zijn (in)direct afhankelijk van werk in de leersector. Dit zijn vaak mensen die weinig tot geen alternatieven hebben. Handhaving van milieuregels met hoge boetes of sluiting van bedrijven zou het inkomen van duizenden mensen in gevaar brengen. 

Oplossing Solidaridad: publiek-private samenwerking

Solidaridad gelooft dat samenwerking de sleutel is tot een schonere Ganges. Daarom is de eerste stap in het project de vorming van een publiek-privaat platform met vertegenwoordigers van kleinere en grotere leerlooierijen en de overheid. Solidaridad gaat dit proces ondersteunen, met deskundigheid vanuit een Indiaas onderzoeksinstituut, chemiebedrijf Stahl en vrijwilligersorganisatie PUM Netherlands senior experts. Het project wordt grotendeels gefinancierd door de Nederlandse overheid vanuit het Fonds Duurzaam Water

Schoner afvalwater en 40% minder lozing

In het project dringen we het watergebruik en de vervuiling terug door introductie van nieuwe technologieën en trainingen op alle niveaus. Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden is daarbij een belangrijk aandachtspunt. In de komende 5 jaar werken we aan nieuwe bedrijfsprocessen en technologieën die zorgen voor substantieel schoner afvalwater en 40% minder lozing. Een complexe, maar schone taak.