ASN wil dat kledingbedrijven leefbare lonen invoeren

Mijn presentatie over leefbaar loon was de aftrap van De week van het Leefbaar Loon van ASN Bank. ASN heeft namelijk als doel dat ‘in 2030 alle kledingbedrijven in het ASN Beleggingsuniversum een leefbaar loon hebben ingevoerd’. Eind 2016 brachten ze dit doel naar buiten, samen met een nulmeting die laat zien in welk stadium de bedrijven in het ASN Beleggingsuniversum zich bevinden als het gaat om leefbaar loon.

Leefbaar loon fundamenteel voor beter leven

Vandaag de dag werken er miljoenen mensen, veelal vrouwen, in textielfabrieken. Hiermee voorzien ze niet alleen in hun eigen onderhoud maar ook in dat van hun families. Een leefbaar loon is fundamenteel om de levens van deze werknemers te verbeteren. Met ons textielprogramma willen we de levensstandaard van de meest kwetsbare mensen in waardeketen verbeteren, en juist door specifiek ook de lonen van werknemers te verbeteren willen we een grote impact bereiken.

Niet alleen een getal, maar eerlijke optelsom

Wij zien een leefbaar loon als een eerlijk loon, dat niet alleen een getal is maar de optelsom van sociale arbeidsomstandigheden. Met het loon moet een werknemer natuurlijk in zijn dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien, maar het loon moet bijvoorbeeld ook op regelmatige basis betaald worden, niet gebaseerd zijn op extreme overuren en regelmatig herzien worden. Daarnaast vinden we het belangrijk dat werknemers de mogelijkheid hebben om zelf over hun loon te onderhandelen in sociaal dialoog en/of met behulp van vakbonden en/of werknemersvertegenwoordigers.

Betrekken van spelers in de keten

Het debat over leefbaar loon ging lange tijd over het ontwikkelen van methodes voor het berekenen van leefbaar loon. Solidaridad bouwt voort op het werk van deze initiatieven. Maar probeert het debat ook een stap verder te brengen. Wij willen niet alleen kijken naar een loondrempel, maar geloven dat de echte verandering bij het implementeren van een leefbaar loon afhankelijk is van de mate waarin we alle spelers in de keten betrekken.

Pilotproject in China met merken en fabrieken

Daarom zijn we in China een pilotproject gestart met 2 Europese merken, 2 fabrieken en NGO Fair Wage Network. Hierin werken we toe naar een eerlijk loon voor werknemers, zonder dat de kosten van de fabriek omhoog gaan. We kijken bijvoorbeeld naar efficiëntie, terugdringen van overwerk, ontwikkelen van vaardigheden en een beter loonsysteem. En we analyseren met de 2 merken hoe hun inkoopproces van invloed kan zijn op de situatie in de fabrieken, zodat we samen verbeteringen door kunnen voeren die een positieve invloed hebben op de fabrieken.

Partijen met elkaar verbinden

De nulmeting en de methodiek van ASN is een goede stap in het bewuster maken van merken dat een leefbaar loon voor werknemers in productielanden absoluut noodzakelijk is. Tegelijkertijd moeten we niet voorbijgaan aan de verantwoordelijkheid van de fabriekseigenaren. Onze aanpak om al dit soort partijen met elkaar te verbinden, kan bijdragen aan het stap voor stap mogelijk maken van leefbaar loon voor textielarbeiders.