Een spoor van verwoesting…

De stortregens en harde wind zorgden voor overstromingen en modderstromen. Duizenden gezinnen worden noodgedwongen geëvacueerd. In één dag  verliezen zij de grootste bron van inkomsten. Daarnaast zijn ook de velden met bonen en maïs, die enkel werden gebruikt voor lokale consumptie, compleet verwoest. De voedselzekerheid is voor veel gezinnen dus in gevaar. Naar schatting zijn 1500 gezinnen waar Solidaridad mee samenwerkt, getroffen.

Het was verschrikkelijk, mijn dak was losgeraakt en een boom was op ons huis gevallen. De gehele cacao-oogst bleek weggespoeld.

Santos Flores, getroffen boer Nicaragua

Solidaridad al jaren actief in hecht netwerk

Solidaridad is sinds 2016 actief in het gebied dat het zwaarst getroffen is door de orkaan, namelijk het Caribisch kustgebied van Nicaragua. We kennen dan ook veel kleinschalige boeren en producenten en werken nauw met hen samen voor een duurzame productie van  cacao, palmolie en veeteelt [lees hier meer over ons reguliere werk in de regio]. Velen van hen verloren in 1 dag alles wat zij de afgelopen 5 jaar hadden opgebouwd.

Wat kunnen we doen?

Er is nú actie nodig! Om te beginnen moeten zaden voor bonen en maïs worden uitgedeeld. Die gewassen groeien snel en kunnen dus op korte termijn geoogst worden voor dagelijkse maaltijden. Daarnaast moeten de boerderijen worden hersteld, hiervoor is gereedschap nodig. Ook moet de cacaoproductie weer worden opgestart, want het inkomen van deze plantages is onmisbaar voor de boeren.

Er is veel werk te doen, weet ook Santos. Maar met hulp kunnen de boeren weer opbouwen wat verloren is gegaan, denkt hij. “Het zal niet gemakkelijk zijn, maar we hopen op God voor de hulp van mensen en organisaties als Solidaridad, die ons al 5 jaar begeleiden.”

Santos vertelt…

Santos is een van de cacaoboeren die deelnam aan een programma van Solidaridad. Hij leerde over een duurzame manier van werken en produceerde zijn eigen mest. Hij had nooit verwacht dat zijn cacaoplantage winstgevend kon zijn maar door de nieuwe kennis merkte hij dat dit anders kon. Hij zag de toekomst met vertrouwen tegemoet. Totdat orkaan Julia alles veranderde…

“Na een nacht van orkaanwind en slagregens, kon ik het huis uit om te zien wat het natuurgeweld had aangericht. Het was verschrikkelijk, mijn dak was losgeraakt en een boom was op ons huis gevallen. De gehele cacao oogst bleek weggespoeld. Ik was zeer bedroefd om te zien dat al het harde werk van de afgelopen periode in een oogwenk verloren ging. In 1 dag zijn we 5 jaar achteruit gegaan.”

Hele productieketen geraakt

Niet alleen de cacaobomen op de boerderijen zijn aangetast. Ook bij de coöperaties waar de cacaoboeren hun bonen aan verkopen, is de schade groot. “De cacao die aan het drogen was, de machines, gereedschap en de documentatie, alles wat we nodig hebben om de cacao te verwerken is weggespoeld.” De cacaobonen zijn beschadigd en de cacao kan niet verwerkt worden. “Zonder dit inkomen kan ik mijn gezin niet voorzien van de basisbehoeftes,” vertelt Santos.

“Zonder steun zullen de boeren gedwongen zijn om hun land te verlaten. Zo dreigt de orkaan jaren van ontwikkeling en verbetering voor de boeren in gevaar te brengen.”

 María Durán, Country Director van Solidaridad in Nicaragua

Steun de getroffen boeren met een gift

Je gift komt direct ten goede aan de getroffen boeren in Nicaragua. De Solidaridad-medewerkers ter plaatse zijn al begonnen aan de wederopbouw. Maar er is geld nodig voor voedselzaden, gereedschap en hulp bij het herstellen van de cacaoplantages. Help jij mee? 

Naar schatting zijn 1500 gezinnen, waar Solidaridad mee samenwerkt, getroffen. Op de foto: Santos Flores en zijn gezin.