De kracht ligt in zelfbestuur

Wij hebben de overtuiging dat onze organisatie niet alleen vanuit Nederland bestuurd moet worden. Daarom hebben we in 5 continenten 5 stichtingen opgericht voor lokaal zelfbestuur. Dit zijn Solidaridad Latijns-Amerika, Solidaridad Afrika, Solidaridad Azië, Solidaridad Europa en Solidardad Noord-Amerika. Het voordeel van deze structuur is dat Nederland niet meer leidend is bij de bepaling van het globale beleid, maar dat continenten zelf de touwtjes in handen hebben. Want uit ervaring weten we dat mensen in de landen zelf de juiste kennis en expertise hebben om projecten te ontwikkelen, implementeren, managen en evalueren. Vanuit Nederland kunnen we hierbij adviseren en ondersteunen.

Waarom de stichting Latijns-Amerika in Panama?

In 2009 richtte Solidaridad een Latijns-Amerikaanse stichting op in Panama. Hierdoor werd het mogelijk het bestuurlijk toezicht continentaal te organiseren met vertegenwoordigers uit verschillende landen en de donorcontracten rechtstreeks met de organisatie in Latijns-Amerika af te sluiten. Bovendien werd het mogelijk om fondsen vanuit Panama effectief te verdelen over de Latijns-Amerikaanse landen waar Solidaridad actief is. Dit gebeurt op basis van contracten en werkplanning: er is geen belasting verschuldigd over betalingen die de stichting ontvangt en beschikbaar stelt aan de landenprogramma’s.  

Samenwerking Mossack Fonseca opgezegd

Om de stichting in Latijns-Amerika op te kunnen zetten, was het wettelijk verplicht een advocatenkantoor in te schakelen. Dit was Mossack Fonseca. Zodra bekend werd dat dit kantoor mogelijk met zaken als belastingontwijking en witwassen te maken heeft, hebben we de samenwerking opgezegd. Solidaridad wil hier uiteraard niks mee te maken hebben.

We houden ons aan onze wettelijke en morele verplichtingen

Solidaridad wil benadrukken dat wij ons altijd houden aan wettelijke en morele verplichtingen. In Nederland en in sommige  andere landen waarin Solidaridad programma’s heeft, is er een  belastingvrijstelling. Als die er niet is, wordt de belasting uiteraard voldaan. Er wordt BTW afgedragen ook over goederen en diensten en in de rol van werkgever worden de belastingen en sociale premies afgedragen. Fiscaal specialisten onderstrepen dan ook dat Solidaridad geen belasting ontwijkt met stichting Solidaridad Latijns-Amerika in Panama.

Wil je meer weten?