HRW uit in haar rapport ook kritiek op de Responsible Jewellery Council (RJC) en doet aanbevelingen voor het beter betrekken van maatschappelijke organisaties. Solidaridad ondersteunt de aanbevelingen van HRW en roept sieradenproducenten en andere gebruikers van goud, zoals banken en elektronicabedrijven op, om te investeren in verantwoorde goudmijnbouw.

Mijnwerkers in de Aurelsa mijn in Peru

Kansen voor verantwoord goud

Human Rights Watch onderzocht 13 van de grootste sieradenmerken ter wereld, waarvan slechts enkele weten uit welke mijnen ze goud inkopen (het volledige rapport vindt u hier). Transparantie in de toeleveringsketen is cruciaal voor inkoop van verantwoord gewonnen goud. Toch is er hoop, want het aantal projecten voor verantwoorde goudmijnbouw is de laatste tien jaar flink gegroeid (zie de interactieve wereldkaart op deze pagina) en er zijn inmiddels toonaangevende sieradenbedrijven die actief verbeteringen in de mijnbouw ondersteunen en een verantwoord inkoopbeleid hanteren.

Jennifer Horning, internationaal programmacoördinator Goud voor Solidaridad, zegt hierover: “Voor veel bedrijven is het beperken van risico’s bij de inkoop van goud cruciaal. Maar dat helpt de mijnen niet om hun processen te verbeteren, noch om de leveringszekerheid van verantwoord goud te vergroten.”

Steun voor kleinschalige goudmijnbouw

Door de hoge goudprijzen is de kleinschalige goudmijnbouw de afgelopen jaren flink gegroeid. Zo’n 20% van het beschikbare goud op de wereldmarkt wordt gedolven door 20 tot 30 miljoen kleinschalige goudmijnbouwers en de overige 80% door industriële mijnbouwbedrijven.

Boukje Theeuwes, senior beleidsadviseur voor Solidaridad in Europa, zegt hierover: “Sieradenproducenten moeten zorgen dat hun inkoopbeleid niet leidt tot een de facto boycott van kleinschalige mijnbouwers. Koploperbedrijven nemen inmiddels afstand van het eenzijdig beleid om alleen risico’s te mijden bij de inkoop en ondersteunen het groeiende aantal programma’s voor verbeteringen in de mijnbouw, ongeacht de grootte van de mijnen.” Een goed voorbeeld is het programma voor kleinschalige mijnbouw in Ghana waarover deze video is gemaakt.

Jennifer Horning vult aan: “Wekelijks berichten de media over mensenrechtenschendingen in zowel kleinschalige als industriële goudmijnen. Maar er is nauwelijks aandacht voor mijnwerkers die hun methoden verbeteren. Een goed voorbeeld is de mijn Minera Yanaquihua in Peru, waar kleinschalige mijnbouwers en een middelgrote mijnbouwonderneming nauw samenwerken. Er is een korte video-documentaire gemaakt over die samenwerking.”

Multi-stakeholder initiatieven zijn sterker

Veel bedrijven hebben zich aangesloten bij de Responsible Jewellery Council. RJC certificering kan een effectief middel zijn om de omstandigheden in de mijnbouw te verbeteren. Daarom ondersteunt Solidaridad mijnen om die certificering te verkrijgen en adviseert RJC over hun certificeringsstandaarden en werkwijze. Solidaridad sluit zich aan bij de kritiek van HRW dat RJC haar basis moet versterken en alle belanghebbenden, inclusief maatschappelijke organisaties moet toelaten tot haar besluitvormende organen. Solidaridad heeft jarenlange ervaring met multi-stakeholder initiatieven in andere sectoren en weet uit ervaring dat brede vertegenwoordiging van alle belanghebbenden in de besluitvormende organen de meest effectieve manier is om duurzame verandering in een sector te bewerkstelligen.