Productie neemt toe, consumptie blijft achter

De productie van duurzaam katoen neemt toe. Dit was in 2015/2016 12% van de totale wereldwijde katoenproductie en zal naar verwachting in 2016/2017 15% en in 2017/2018 20% zijn. Helaas wordt slechts 21% van dit duurzame katoen daadwerkelijk verkocht als duurzaam katoen. De rest wordt verkocht als conventioneel katoen. Met de Sustainable Cotton Ranking willen PAN UK, Solidaridad en het Wereld Natuur Fonds bedrijven aansporen meer duurzaam katoen in te kopen en daar publiekelijk over te communiceren, zodat de katoensector sneller verduurzaamt.

5 koplopers, 44 bedrijven doen nog niks

Dit jaar werden de prestaties van de 75 grootste bedrijven die het meeste katoen gebruiken in hun producten onderzocht. Dit waren er in 2016 nog 37. Dit jaar zijn bedrijven uit de grootste opkomende markten – zoals Brazilië, China, India en Zuid-Afrika – toegevoegd. De Ranking scoort bedrijven op 3 gebieden: inkoop, beleid en traceerbaarheid. Uit het onderzoek blijkt dat op deze 3 gebieden:

  • 5 bedrijven vooroplopen, zij scoren 50 tot 100 punten;
  • 8 bedrijven goed op weg zijn, zij scoren 25 tot 50 punten;
  • 18 bedrijven eerste stappen zetten, zij scoren 5 tot 25 punten;
  • 44 bedrijven nu nog niks of bijna niks doen, zij scoren minder dan 5 punten.

Commitment nog te laag

In vergelijking met 2016 hebben meer bedrijven vastgelegd dat zij in de toekomst meer duurzaam katoen willen inkopen, maar slechts 11 van de onderzochte bedrijven hebben zich gecommitteerd aan het inkopen van 100% duurzaam katoen in 2020 of eerder. De inkoop van duurzaam katoen blijft relatief laag.

Verbetering ten opzichte van 2016

Van de 25 bedrijven die in zowel 2016 als 2017 werden beoordeeld, verbeterden 18 hun prestaties, voornamelijk door een toename van de inkoop van duurzaam katoen. Alle bedrijven uit de top 5 van 2016 (IKEA, C&A, H&M, Adidas en Nike) hebben in 2017 de inkoop van duurzaam katoen als percentage van hun totale inkoop met ongeveer 20% verhoogd. C&A heeft de meeste vooruitgang geboekt en heeft haar score bijna verdubbeld. Daarnaast hebben 13 bedrijven hun duurzaamheidsbeleid op het gebied van katoen aanzienlijk verbeterd in vergelijking met 2016. Hier boekten GAP Inc, IKEA en M&S de meeste vooruitgang.

Oproep aan bedrijven

Helaas zijn er nog steeds te veel bedrijven die te weinig of niks doen om een bijdrage te leveren aan een duurzame katoensector. PAN UK, Solidaridad en het Wereld Natuur Fonds roepen alle grote bedrijven die het meeste katoen gebruiken in hun producten dan ook op om:

  • zich publiekelijk te committeren aan het inkopen van 100% duurzaam katoen in 2020;
  • de volumes duurzaam katoen die zij gebruiken proactief te vergroten;
  • publiekelijk te rapporteren over de voortgang.

Lees hier meer over de Sustainable Cotton Ranking 2017