Duurzaamheid is de sleutel tot verbetering

"De thee-industrie in India is onder de huidige omstandigheden niet levensvatbaar" vertelde Shatadru Chattopadhayay, de directeur van Solidaridad Zuid- en Zuid-Oost Azië, aan Trouw. "Economisch niet, vanwege de extreem lage prijzen en het overaanbod. En milieutechnisch niet omdat theeproductie veel water en land kost in toch al economisch kwetsbare gebieden. India heeft 17% van de wereldbevolking, maar slechts 2% van de wereldzoetwatervoorraad. In 2030 heeft India een watertekort van 50%. Dat laatste gegeven overschaduwt alles. Er moet duurzaam gewerkt worden."

Trustea voor een duurzame theeteelt

Om de theeteelt duurzamer te maken, heeft Solidaridad het programma Trustea opgezet. Hierin leert Solidaridad theeboeren in India minder water en chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken en bodem en afval beter te beheren. Ook werken we aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden, voeding en hygiëne. Onder meer overheid, handel, Unilever, grote plantagehouders en bijna 14.000 kleine theeboeren hebben zich inmiddels aan Trustea verbonden.

Lees het volledige artikel van Trouw over ons theeprogramma in India.