Voorzetting van het project
Nu zet Solidaridad, samen met de lokale non-gouvernementele organisatie Concern Universal, het project voort. Dit gebeurt op basis van een financieel programma dat wordt beheerd door Solidaridad, het Farmer Support Programme. Het project bouwt voort op eerdere successen, gericht op het verbeteren van de oogsten van kleine boeren in Malawi’s opkomende suikerindustrie.

Het toenemende aantal zelfstandige boeren in Malawi die met steun van afnemers suikerriet aanplanten, de zogenaamde 'outgrowers', is momenteel nog ver verwijderd van het realiseren van zijn economisch potentieel. Een lopend project van Schokland Fund heeft bijgedragen aan een toename van 15% in de suikerproductie van kleine boeren, en realiseerde een effectief netwerk voor hulpverlening aan de rietsuikersector in het algemeen.

Onze doelen en doelgroepen
Gedurende het project probeert Solidaridad de belangrijkste obstakels aan te pakken die de economische ontwikkeling onder de doelgroep van boeren, die een belangrijk deel van de regionale economie vormen, belemmeren.

Er zijn momenteel 2.107 outgrowers die leveren aan een van de twee Illovofabrieken in Malawi. Alles bij elkaar genomen richt het project zich op ongeveer 2.500 boeren, die zijn georganiseerd in negen telersorganisaties. De meeste boeren die deelnemen aan het project hebben weinig kennis van bedrijfsvoering en weinig bewustzijn van hun rechten en plichten tegenover derde partijen.

Solidaridad staat borg voor verdere steun aan boeren
Jo Thomas, Deputy Country Director voor Concern Universal zegt: “De steun van Solidaridad is van essentieel belang geweest bij het mogelijk maken van hulpverlening aan meer dan 1.700 kleine suikerriettelers. Dankzij intensieve training hebben zij hun rietteelt verbeterd en duurzamere landbeheerpraktijken geïntroduceerd.