“Met STIP kunnen we partnerschappen sluiten die ons helpen de aquacultuursector te verduurzamen.”

Ingewikkelde, onoverzichtelijke sector

“De aquacultuursector is geen homogene sector”, vertelt Daniël Knoop, Internationaal Programmamanager Aquacultuur bij Solidaridad en medeoprichter van STIP. “Er zijn enorm veel verschillende seafood-soorten en dus veel verschillende productieketens. Bovendien is het de snelst groeiende voedselsector ter wereld waar enorm veel gebeurt. Nieuwe bedrijven en initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond. Juist als er zo veel groei is, blijft de duurzaamheid vaak achter. Wij voelden de noodzaak hier iets aan te doen.” Daarom besloot Solidaridad in 2013 om aquacultuur als nieuwe productgroep toe te voegen aan haar cv en er een wereldwijd programma omheen te bouwen. “De vraag was alleen: hoe krijgen we invloed in deze snel veranderende en onoverzichtelijke sector?”

Gat in de markt

Solidaridad en Wageningen UR zagen beiden de noodzaak in de seafoodsector om beter inzichtelijk te maken hoe productie en markten zich ontwikkelden. Daarom besloten zij samen in te zetten op een product dat transparantie in de sector moest brengen. “Als je wilt dat bedrijven duurzaamheidsinitiatieven ontwikkelen, moeten zij eerst weten wat de kansen daarvoor zijn”, vertelt Knoop. “En daarvoor is inzicht in de productieketens nodig.” Ook inkopers hadden grote behoefte aan transparantie om de kansen en risico’s voor inkoop in bepaalde landen scherp te krijgen, kennis op te doen over traceerbaarheid, inzicht te krijgen in problemen in hun productieketens en leveranciers te vinden van duurzame producten. “Tot op dat moment bestond er nog geen tool die deze transparantie kon bieden en bedrijven waren bereid hiervoor te betalen.”

Transparantie via database

Solidaridad ontwikkelde samen met Wageningen UR de Seafood Trade Intelligence Portal. “We begonnen met het verzamelen van data van fabrieken in Bangladesh, al snel gevolgd door data van meerdere landen. Deze databases maakten we voor de seafoodsector op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier gratis toegankelijk via een website.” Deze Supplier Database was het eerste product van STIP, al snel opgevolgd door de Sourcing & Investment Intelligence, een gratis database die een compleet beeld geeft van alle beschikbare informatie over de vissector in een bepaald land. Knoop: “Op dit moment ontwikkelen we ook een Buyer Database voor fabrieken, waarmee zij meer inzicht krijgen in de wereld van inkopers.”

STIP brengt de feiten in kaart

“STIP en Solidaridad vullen elkaar heel goed aan”, vindt Knoop. “Als objectief platform is STIP puur gericht op feiten, zonder waardeoordeel. Je zegt niet meteen: dit is goed of fout, maar: laten we eerst kijken hoe de sector en de diverse productieketens eruitzien. NGO’s hebben over het algemeen niet een fantastische track record als het gaat om fact driven interventions, er zit vaak veel ideologie achter. Met STIP brengen we droge feiten in kaart, die voor iedereen belangrijk zijn.” Vervolgens helpen deze feiten Solidaridad om te zien waar zij haar duurzaamheidsambitie op het gebied van aquacultuur het beste kan realiseren. Solidaridad gaat het gesprek aan met bedrijven en zet haar kennis in om hen te helpen bij concrete oplossingen en verbeteringen. “We merken dat bedrijven het heel fijn vinden dat STIP een onafhankelijk bedrijf is, zonder inmenging van meningen of ideologie. Zij willen het eerst over de feiten eens worden en dan pas gaan praten over wat wenselijk is.”

Doorontwikkeling tot winstgevend bedrijf

Solidaridad steunt STIP zolang de start-up bijdraagt aan haar doelstelling: verduurzaming in aquacultuur. Uiteindelijk moet het een zelfstandig bedrijf worden, los van Solidaridad. “We moeten onze database met nog meer landen uitbreiden om het voor meer bedrijven interessant genoeg te maken om ervoor te betalen. Het is prachtig dat STIP het vertrouwen en de experimentele ruimte krijgt om dit voor elkaar te krijgen.”