Tijdens het debat en op de beurs werden ook de uitkomsten van de koffiebarometer gepresenteerd aan de sector.

Heske Verburg, directeur Solidaridad in Europa, opende de avond met een toespraak waarin ze een helder antwoord gaf op de centrale vraag: Wie betaalt er voor de koffie van de toekomst? "Dat moet iedereen in de koffiesector doen", volgens Verburg. "Nu worden veel kosten nog niet doorberekend in de prijs van koffie en draaien natuur en milieu, boerengezinnen en arbeiders daar meestal voor op." Ook de opbrengsten kunnen beter worden verdeeld in de keten zodat boeren beter economisch perspectief krijgen en de koffieteelt weer een aantrekkelijke business wordt. Alleen dan kunnen de grote investeerders die de afgelopen jaren vele miljarden hebben geïnvesteerd in de verkoop van koffie een rendement verwachten.

Op het podium namen onder andere koffieboeren, handelaren, Rabobank, Douwe Egberts en Nestlé deel aan het debat. De zorgen over de problemen in de koffieteelt worden breed gedeeld, maar er zijn nog geen breed gedeelde oplossingen voorhanden en het ontbreekt aan initiatief en samenwerking binnen de sector om grootschalig te kunnen investeren in de koffieteelt.  

Het engelstalige verslag van het debat staat op de Solidaridad Network website.