Overal ter wereld merken we nu al de gevolgen van de klimaatcrisis. In Nederland komen hittegolven en periodes van droogte steeds vaker voor. Grote aantallen kleinschalige boeren worden in hun levensonderhoud bedreigd. In Midden-Amerika wordt de infrastructuur verwoest door orkanen, cacaoboeren in Ghana zien hun zaailingen sterven en de plantages van koffieboeren brengen steeds minder op. De noodzaak om uitstoot te beperken, staat niet meer ter discussie.

CO2 compenseren bij ‘onze’ boeren

Een van de manieren waarop Solidaridad CO2-uitstoot compenseert is via een stimuleringsprogramma voor ‘ecosysteemdiensten.’ In andere woorden: betalingen voor de zorg voor het milieu. Kleinschalige koffieboeren, met wie wij in Colombia werken, krijgen een vergoeding in ruil voor het planten van bomen en het doorvoeren van klimaatslimme technieken. De boeren die kans maken op deze vergoeding, maken ook deel uit van een ander project van Solidaridad. Het programma is opgezet in samenwerking met BancO2, een specialist in ecosysteemdiensten.

De familie Castano uit Santuario, in het oosten van Colombia, ontving de eerste betalingen. Op een kwart van hun grond groeien koffiestruiken. Op de rest, in totaal zes hectare, groeit vochtig bos. Hun land grenst aan het Nationale Park Tatama, een gebied dat belangrijk is voor de biodiversiteit. In de regio leven poema’s, Andesberen, slingerapen en allerlei vogelsoorten. 

Als het bos op de grond van de familie Castano verdwijnt, krimpt het leefgebied van deze dieren. Koffieboeren ontvangen echter een zeer lage prijs voor hun product en de verleiding is groot om het bos te kappen en meer ruimte te maken voor de koffieteelt. Door de compensatiebetalingen is het voor de familie gunstiger om het bos te onderhouden en er meer bomen in te planten. Via de programma’s van Solidaridad leren ze bovendien om meer koffie te produceren op het stuk grond dat ze al gebruiken.

Compenseer jij CO2?

Als je online zoekt, ontdek je allerlei mogelijkheden om je uitstoot te compenseren. Het is belangrijk om op een aantal dingen te letten: 

  • Brengt de compensatie een geldstroom op gang die er anders niet geweest zou zijn? Als de activiteiten ook op andere manieren betaald kunnen worden (zoals de bouw van de meeste windmolens), dan zorgt het compensatiegeld niet voor nieuwe besparing. Kies voor projecten die zonder klimaatcompensatie nooit van start waren gegaan.
  • Controleer de impact op de lokale bevolking. Als mensen van hun land verjaagd worden voor bosbouw, heeft de compensatie geen positieve invloed om de omgeving. Tegelijkertijd kunnen compensatieprojecten juist ook de levensomstandigheden verbeteren van de mensen die rechtstreeks bereikt worden. Dat is het geval bij bij de compensatie van Solidaridad. Daar zorgt het compensatiegeld voor een nieuwe bron van inkomsten voor kleinschalige boeren.