Over Heske

In 2016 trad Heske Verburg aan als directeur bij Solidaridad. Sindsdien is ze eindverantwoordelijk voor de resultaten van de organisatie en neemt ze beslissingen over de koers. Ze geeft leiding aan ruim zestig medewerkers, beheert de relatie met nationale overheden en internationale bedrijven en is woordvoerder en het gezicht van Solidaridad in Europa.

Voordat Heske bij Solidaridad begon, werkte ze als directeur bij Healthy Entrepreneurs. Deze organisatie realiseert door middel van ondernemerschap basisgezondheidszorg in gebieden met veel armoede. Daarvoor werkte Heske onder andere bij UNICEF in diverse managementfuncties.

Heske: ‘Ik vind het onbestaanbaar dat de boer die de koffie verbouwd die wij elke dag drinken in armoede leeft. In deze wereld zijn we met elkaar verbonden en is solidariteit geen luxe, maar pure noodzaak om problemen op te lossen.’

Beloning

De lonen van de medewerkers van Solidaridad volgen de regeling voor rijksambtenaren. Het bruto jaarinkomen van Heske Verburg bedroeg in 2019 €104.894,- (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Dat is in lijn met de ‘adviesregeling voor beloning van directeuren van goede doelen’ van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland.

Het salaris van Heske wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht van Solidaridad Europa, een onafhankelijk bestuur van professionals dat toezicht houdt op het beleid, de uitvoering en het management van Solidaridad Europa. De adviesregeling van Goede Doelen Nederland geeft een handvat voor de beoordeling van de zwaarte van de functie en inschaling. Het bestuur heeft de functie van directeur van Solidaridad Europa getoetst en kwam uit op een BSD score van 440. Het maximum salaris voor een functie van die zwaarte is volgens de regeling €120.515 en ligt dus hoger dan het salaris dat nu betaald wordt.

Heleen, campaigner bij Solidaridad: ‘Sinds mijn eerste baan werk ik bij goede doelen. Ik begrijp de kritiek op het salaris van directeuren. Maar ik zie dat een goede directeur bepalend is voor de slagkracht van een organisatie. Hij of zij moet in zóveel dingen goed zijn. Daarom kan ik dat salaris goed uitleggen.’

Laat van je horen

Heb je vragen of opmerkingen aan of over Heske? Neem dan vooral contact met ons op!