We hebben weer een mooi jaar achter de rug, waarin we opnieuw veel boeren en arbeiders hebben kunnen helpen! We kijken met trots terug op de resultaten van het Farmer Support Programma (FSP) dat in 2016 is afgerond. Een ander hoogtepunt is het vertrouwen van het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking, dat heeft geresulteerd in een partnerschap en een financiering van onze innovatieve programma’s tot 2020. Daarnaast hebben we onze relaties met bedrijven, donoren en kennisinstellingen versterkt.

FARMER SUPPORT PROGRAMMA SUCCESVOL GEËVALUEERD

Het FSP, gefinancierd door het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, werd in 2016 afgerond en geëvalueerd. Binnen dit programma zijn de afgelopen 5 jaar wereldwijd 56 duurzame landbouwprojecten in 27 landen uitgevoerd. De resultaten uit het rapport laten zien dat het FSP een succes is: we hebben bijna alle doelen bereikt en vaak overtroffen. We ondersteunden 638.000 boeren en 209.000 arbeiders in de sectoren soja, suikerriet, palmolie, katoen en veehouderij. Hiermee verduurzaamden we het landbeheer van 2.67 miljoen hectare landbouwgrond.

SAMENWERKING MET MINISTERIE KRIJGT NIEUWE IMPULS

In 2016 kreeg de samenwerking met het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking een nieuwe impuls na de positieve evaluatie van het FSP. Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen tekende samenwerkingsovereenkomsten met Solidaridad voor programma’s tot 2020 met een totaal budget van €80 miljoen. De samenwerking past binnen het Aid & Trade beleid van het ministerie.

Foto: Minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking viert het tekenen van het textielconvenant met modebedrijven en maatschappelijke organisaties waaronder Solidaridad. Den Haag, 4 juli 2016.

78 PARTNERSCHAPPEN OM DUURZAAMHEID TE STIMULEREN

In 2016 versterkte Solidaridad haar samenwerking met bedrijven, overheden en kennisinstellingen in Europa om duurzaam bedrijfsbeleid en maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren en bij te dragen aan verandering op het niveau van de sector. In 2016 werden 78 verschillende contractuele samenwerkingen uitgevoerd door het team in Utrecht, waaronder:

  • 28 met bedrijven
  • 14 grote donoren
  • 6 partnerschappen met overheidsinstellingen

Solidaridad dankt de volgende bedrijven in het bijzonder voor de samenwerking in 2016: Unilever, FrieslandCampina, Nestlé, Kering, Henkel, H&M, Stahl, Marks & Spencer, Mars, Mondelez, BASF en Colruyt.

CAMPAGNES

Net als andere jaren voerden we ook in 2016 weer een aantal grote campagnes. Zo lanceerden we samen met ASN Bank het Eerlijk T-shirt: een shirt van duurzaam katoen, in elkaar gezet door arbeiders die veilig en onder gezonde omstandigheden werken tegen eerlijk loon. Mensen ontvingen dit shirt bij een donatie. Ook gaven we een vervolg aan de in 2015 gelanceerde goudcampagne, waarin topsporter aandacht vragen voor de schrijnende omstandigheden in de goudmijnbouw. Rond de Olympische Spelen in Rio de Janeiro zetten we opnieuw topsporters in om duidelijk te maken dat bij een eerlijke wedstrijd een eerlijke medaille hoort van Goed Goud.

FONDSENWERVING: €18,6 MILJOEN

In fondsenwervend opzicht was 2016 een succesvol jaar. Er kwam in totaal €3,25 miljoen meer binnen dan begroot; de totale inkomsten bedroegen €18,6 miljoen. Groeiende overheidssubsidies vormen de belangrijkste verklaring voor de groei van het budget. Bijdragen van particuliere donateurs bleven stabiel en waren met €1,5 miljoen gelijk aan de bijdragen in 2015.

VERANDERING IN ORGANISATIESTRUCTUUR

Eind 2016 had Solidaridad in Europa 42 mensen in dienst, zes meer dan een jaar eerder. De voornaamste reden voor de personeelsgroei is de verandering van de organisatiestructuur van Solidaridad. De indeling naar commodities werd losgelaten ten behoeve van een structuur gericht op 5 kerntaken:

  • Samenwerking met bedrijfsleven
  • Fondsenwerving en relatiemanagement met donoren
  • Beleidsbeïnvloeding
  • Communicatie
  • Kennismanagement en leren

NIEUWE DIRECTEUR

Heske Verburg werd aangesteld als de nieuwe directeur van Solidaridad in Europa. Zij nam die functie over van Nico Roozen, zodat hij zich volledig kan wijden aan zijn functie als Algemeen Directeur van het Solidaridad Network.

JAARREKENING

In de ​volledige jaarrekening staan de totale uitgaven in 2016: €17.915.549,- zo’n €2.000.000,- meer dan begroot vanwege de nieuwe programma’s die het afgelopen jaar zijn toegekend. In het bijzonder overtreffen de overheidssubsidies de verwachting. De begroting voor 2017, gebaseerd op getekende contracten, bedraagt €23.866.000,-.

MEER LEZEN?