Van klimaatslachtoffers…

Klimaatverandering maakt wereldwijd slachtoffers door hittegolven, extreme weersomstandigheden en overstromingen. Kleinschalige boeren in lage inkomenslanden worden het hardst getroffen. Hun gewassen verdrogen of worden ziek en de grond wordt onvruchtbaar door erosie. Tegelijkertijd hebben zij niet de middelen om zich hieraan aan te passen. De meesten leven in ernstige armoede.

In het project zullen 100.000 kleinschalige boeren overstappen op klimaatslimme landbouw. Die landbouwmethoden zijn zowel goed voor de plantage zelf als voor het klimaat. Een voorbeeld is het aanplanten van hoge schaduwbomen tussen de koffiestruiken. De bomen beschermen de koffie en de bodem tegen hogere temperaturen, felle regens en zon. De schaduw komt de kwaliteit van de koffie ten goede en de bomen leveren bovendien fruit, noten en medicijnen. En heel belangrijk: ze nemen CO2 op uit de lucht.

De belangrijkste innovatie van het project: boeren verdienen geld aan de verkoop van cardon credits. Hoe dat werkt, zie je in deze video.

… naar klimaathelden

Dit project zorgt ervoor dat grote bedrijven de kleinschalige boeren gaan betalen voor het doorvoeren van klimaatslimme landbouw en opnemen van CO2 via bomen en bodem op hun plantages. Steeds meer bedrijven voelen de druk van overheden, investeerders en consumenten om klimaatdoelstellingen te stellen. Het belangrijkste is dat zij hun uitstoot reduceren, maar ook compensatie is noodzakelijk.

De deelnemende boeren zullen geregistreerd worden op een digitaal platform, genaamd Acorn. De satelliettechnologie die gekoppeld is aan het platform meet de groei van de bomen. Die groei in biomassa wordt omgerekend naar een hoeveelheid carbon credits. Bedrijven kopen die carbon credits via het platform voor minimaal twintig euro per stuk. Daarvan gaat 16 euro direct naar de boer. Zo kunnen de boeren de klimaatslimme landbouw financieren én hebben ze meer geld voor bijvoorbeeld huisvesting en gezondheidszorg.

“Solidaridad gaat op een heel slimme manier kleinschalige boeren ondersteunen en klimaatverandering beperken. Dat boeren nu toegang krijgen tot de groeiende markt voor carbon-credits, is heel bijzonder. Het is beter voor het klimaat en de boer.”

– Dorine Manson, managing director van de Nationale Postcode Loterij

Van 100.000 naar miljoenen boeren

De deelname van 100.000 boeren is slechts het begin. Doordat we het goedkoper maken om boeren te trainen in klimaatslimme landbouw en aan te melden op Acorn, wordt het voor steeds meer organisaties en bedrijven interessant om te investeren in compensatiemogelijkheden bij kleinschalige boeren.

Om dat te bereiken, worden samen met partners allerlei innovaties doorgevoerd:

  • Dankzij Fairfood kunnen we CO2-compensatie op een plantage koppelen aan de producten die er groeien. Dit is interessant voor – bijvoorbeeld – koffiebedrijven. We zorgen ervoor dat dit soort bedrijven hun eigen boeren gaan helpen klimaatslim te werken.
  • Een duurzame bewerkte bodem houdt meer koolstof vast. Daarom maken we het met de Cool Farm Alliance mogelijk voor boeren om via Acorn óók voor beloond te worden voor een duurzaam bewerkte bodem.
  • Het duurt na de aanplant van bomen enkele jaren totdat boeren de eerste betalingen krijgen. Dat is lang voor mensen die door hun armoede van dag tot dag leven. Met gamification-specialist &ranj ontwikkelen we een systeem om boeren te motiveren de nieuwe landbouwtechnieken door te voeren, tot het punt dat de eerste betalingen doorkomen en die motivatie vanzelfsprekend is.

100.000 boeren

(m/v) doen mee

19,5 miljoen

ton CO₂ wordt opgenomen

20-60% stijgt

het boereninkomen
De schenking komt uit het Droomfonds van de Postcode Loterij, een fonds dat er speciaal voor is bedoeld om moedige, impactvolle en baanbrekende initiatieven een kans te geven. Het bereiken van 100.000 boeren en ontwikkelen van de innovaties is dan ook te danken aan alle deelnemers van de Postcode Loterij

Wat kun jij doen?

De meeste uitstoot van koffie ontstaat tijdens de teelt. Roep koffiebedrijven op om hun boeren te helpen over te stappen op klimaatslimme landbouw.