Ingestorte cacaomarkt

Vóór de Liberiaanse burgeroorlogen (1989 – 2003) was cacao een belangrijk handelsgewas voor Liberia. Het land verkocht per jaar zo’n 15.000 ton op de internationale markt. Maar tijdens de oorlog stortte deze markt in.

Na de oorlog heeft de cacaomarkt zich nauwelijks kunnen herstellen. Boeren hebben geen goede hulpmiddelen om de cacaoproductie weer op gang te krijgen. En ze kunnen de middelen die er wel zijn niet betalen. Ook is hun voorraad cacaobonen oud en van slechte kwaliteit en hebben ze geen toegang tot beter plantmateriaal.

Er is dus geen droog brood te verdienen in de cacaosector. Hierdoor zoeken veel boeren ander werk of gaan ze over op andere gewassen.

Als deze boeren kennis hebben van duurzame landbouwtechnieken, kunnen ze hun boerderijen uitbreiden. Dit verhoogt hun productiviteit, inkomen en levensstandaard.

MacArthur Pay-Bayee, Solidaridad-medewerker in Liberia

Meer en betere cacao

Solidaridad heeft samen met het Liberiaanse ministerie van Landbouw en met financiering van de EU een vierjarig trainingsprogramma opgezet. Hiermee willen we de Liberiaanse cacaoboeren waar het kan ondersteunen met het verhogen en verbeteren van hun productie en de cacaosector nieuw leven inblazen.

 • We hebben 200 landbouwscholen opgezet om boeren te trainen in duurzame landbouwmethoden, beter beheer van hun boerderijen en ondernemersvaardigheden.
 • We hebben 200 trainers opgeleid om les te geven op de landbouwscholen.
 • We hebben 5.000 cacaoboeren getraind.
 • We hebben 10 ontwikkelingscentra voor cacao opgericht voor dienstverlening aan boeren.
 • Bij deze ontwikkelingscentra hebben we 10 testvelden aangelegd waarop we duurzame productiemethoden aan boeren kunnen demonstreren.
 • We hebben een nationaal regelgevend beleidskader opgesteld voor cacao.

Ons uiteindelijke doel is om chocolade van duurzame Liberiaanse cacao wereldwijd in de supermarktschappen te krijgen!

5.000

Liberiaanse cacaoboeren

zijn getraind

200

landbouwscholen

zijn geopend

10

ontwikkelingscentra voor cacao

zijn opgericht

Wat hebben we al bereikt?

 • We hebben 200 landbouwscholen opgezet om boeren te trainen in duurzame landbouwmethoden, beter beheer van hun boerderijen en ondernemersvaardigheden.
 • We hebben 200 trainers opgeleid om les te geven op de landbouwscholen.
 • We hebben 5.000 cacaoboeren getraind.
 • We hebben 10 ontwikkelingscentra voor cacao opgericht voor dienstverlening aan boeren.
 • Bij deze ontwikkelingscentra hebben we 10 testvelden aangelegd waarop we duurzame productiemethoden aan boeren kunnen demonstreren.
 • We hebben een nationaal regelgevend beleidskader opgesteld voor cacao.

Wat kun jij doen?

Koop duurzame chocolade! Want daarvan wordt niet alleen jij, maar ook de wereld gelukkiger. Tip: gebruik het handige ASN Duurzame Chocolade Overzicht. Hiermee zie je welk merk een duurzame keuze is en waarom.