1969

Een tijd van sociaal-maatschappelijke verandering. Katholieke bisschoppen richten in Nederland Solidaridad op als een Adventscampagne voor hulp aan de armen in Latijns-Amerika.