1969

Een tijd van sociaal-maatschappelijke verandering. Katholieke bisschoppen startten 1966 al met een Adventscampagne voor steun aan maatschappelijke acties in Latijns-Amerika. Een jaar later werd de Adventscampagne interkerkelijk, en vanaf 1969 is deze Adventsactie Solidaridad gaan heten.