1980

Met veel activistische en vaak spraakmakende campagnes bepleit Solidaridad in deze jaren veelal sociale rechtvaardigheid voor de armen en onderdrukten in Latijns- en Zuid-Amerika.