2010

Solidaridad Network wordt officieel in 2010 opgericht. Na 34 jaar komt een eind aan de formele oecumenische samenwerking met kerken. Bovendien vindt een decentralisatie plaats naar eerst 6 en nu 8 regionale Solidaridad organisaties over de hele wereld. De regionale organisaties creëren gezamenlijk een mondiale visie en strategie, waarbinnen regionale ontwikkeling en uitvoering van programma’s plaats vindt.