2016

Met deze verandering naar een netwerkstructuur, omarmt Solidaridad ook een ‘post-certificering’-strategie en ontwikkelt een meer sectorbrede aanpak om de uitdagingen van niet duurzame productie en consumptie het hoofd te kunnen bieden.