Verantwoord goud inkopen

Twintig procent van het goud op de wereldmarkt komt uit kleinschalige mijnbouw. Dat aandeel groeit omdat grootschalige mijnen uitgeput raken. Zowel grootschalige als kleinschalige mijnbouw veroorzaken problemen voor mens en milieu. Ook is mijnbouw in sommige landen de financier van conflict en oorlog. Goudbedrijf Aunexum wil op een verantwoorde manier goud inkopen.

Daarom investeren ze tijd en kennis in goud recycling of ‘urban mining’ en in verantwoorde kleinschalige goudmijnbouw. Ook kijken we naar de mogelijkheden voor Aunexum en andere merken om verantwoord goud rechtstreeks in te kopen bij kleinschalige mijnen.

Onderdeel van het Golden Line programma

Als onderdeel van het Golden Line programma van Simavi, Healthy Entrepreneurs en Solidaridad, onderzoeken we samen met Aunexum geschikte technieken voor kwikvrije goudmijnbouw in Ghana en Tanzania.