Hand in hand zetten we ons in om kleinschalige boeren te helpen om de productie van palmolie te verduurzamen. Zo trainen we boeren in efficiënte en duurzame landbouwmethoden, waardoor ze:

  • een hogere productiviteit kunnen behalen
  • beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien
  • gecertificeerde producten kunnen verkopen op duurzame markten
  • een bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering

Voor Henkel is dit belangrijk omdat ze via onze samenwerking aan het begin van de keten dichter bij hun doelstelling kunnen komen – 100% duurzaam gecertificeerde palmolie in alle Henkel producten. Winst voor iedereen dus.

Meer dan 25.000 boeren

We werken samen met Henkel aan zeven projecten in Colombia, Ghana, Honduras, Indonesië, Mexico, Nicaragua en Nigeria. Die projecten worden uitgevoerd door Solidaridad en grotendeels gefinancierd door Henkel. Zo hebben we samen al meer dan 25.000 kleinschalige boeren bereikt op 265.000 hectare.

Henkel heeft ondertussen ook merken ontwikkeld zoals NatureBox. Met dit merk draagt Henkel bij aan duurzame productie van palmolie. Ook maakt het merk de consument bewust dat duurzame productie van palmolie mogelijk en belangrijk is.