Bovendien maken ze zich zorgen over de omstandigheden in de fabrieken, zoals veel overwerk, geen sociale dialoog en lonen onder het leefbare minimum. In 2018 vroegen deze drie kledingmerken Solidaridad om de omstandigheden in vijf Chinese fabrieken te verbeteren.

In samenwerking met QuizRR, een Zweeds bedrijf dat digitale trainingstools ontwikkelt, zijn wij in 2019 een project gestart. Dit project stimuleert dialoog tussen werknemers en werkgevers. Het doel is dat er aan het eind van 2020 betere arbeidsomstandigheden zijn, dat werknemers eerlijker worden beloond en zelf ook in staat zijn hier over mee te praten.

Met de ervaring die we met dit project opdoen, willen we vervolgstappen zetten en vanaf 2021 nog meer fabrieken op weg helpen.