Naar hoofdinhoud

Zoekresultaten voor ""

Filter zoekresultaten op:

Onze directeur

Pagina

Over Heske

In 2016 trad Heske Verburg aan als directeur bij Solidaridad. Sindsdien is ze eindverantwoordelijk voor de resultaten van de organisatie en neemt ze beslissingen over de koers. Ze geeft leiding aan ruim zestig medewerkers, beheert de relatie met nationale overheden en internationale bedrijven en is woordvoerder en het gezicht van Solidaridad in Europa.

Voordat Heske bij Solidaridad begon, werkte ze als directeur bij Healthy Entrepreneurs. Deze organisatie realiseert door middel van ondernemerschap basisgezondheidszorg in gebieden met veel armoede. Daarvoor werkte Heske onder andere bij UNICEF in diverse managementfuncties.

Heske: ‘Ik vind het onbestaanbaar dat de boer die de koffie verbouwd die wij elke dag drinken in armoede leeft. In deze wereld zijn we met elkaar verbonden en is solidariteit geen luxe, maar pure noodzaak om problemen op te lossen.’

Beloning

De lonen van de medewerkers van Solidaridad volgen de regeling voor rijksambtenaren. Het bruto jaarinkomen van Heske Verburg bedroeg in 2019 €104.894,- (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Dat is in lijn met de ‘adviesregeling voor beloning van directeuren van goede doelen’ van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland.

Het salaris van Heske wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht van Solidaridad Europa, een onafhankelijk bestuur van professionals dat toezicht houdt op het beleid, de uitvoering en het management van Solidaridad Europa. De adviesregeling van Goede Doelen Nederland geeft een handvat voor de beoordeling van de zwaarte van de functie en inschaling. Het bestuur heeft de functie van directeur van Solidaridad Europa getoetst en kwam uit op een BSD score van 440. Het maximum salaris voor een functie van die zwaarte is volgens de regeling €120.515 en ligt dus hoger dan het salaris dat nu betaald wordt.

Heleen, campaigner bij Solidaridad: ‘Sinds mijn eerste baan werk ik bij goede doelen. Ik begrijp de kritiek op het salaris van directeuren. Maar ik zie dat een goede directeur bepalend is voor de slagkracht van een organisatie. Hij of zij moet in zóveel dingen goed zijn. Daarom kan ik dat salaris goed uitleggen.’

Laat van je horen

Heb je vragen of opmerkingen aan of over Heske? Neem dan vooral contact met ons op!

Hoe handen wassen helpt

Nieuws artikel

Meer dan 23.000 deelnemers

Het is allang bewezen dat handen wassen de overdracht van ziekten sterk vermindert. Bij de plattelandsbevolking van Sri Lanka is dat niet altijd bekend. Of de kennis is er wel, maar de middelen ontbreken. Veel dorpen kampen met een tekort aan water. Ook voordat de wereld kennismaakte met corona, maakte het deel uit van ons project om de toegang tot water en kennis over hygiëne te vergroten.

De timing van deze activiteiten had bijna niet beter kunnen zijn. Overheden over de hele wereld benadrukken het belang van handen wassen om de verspreiding van corona tegen te gaan. Solidaridad werkt in kleine dorpen en gemeenschappen, waar de invloed van de overheid beperkt is. Al meer dan 23.037 deelnemers zijn in kleine groepen bijeengekomen in gemeenschapscentra voor workshops en voorlichting over handen wassen.

Corona in Sri Lanka

In vergelijking met andere landen in de regio heeft Sri Lanka een relatief laag aantal besmettingen. Half september 2020 had het land bijna 3.200 gevallen op een bevolking van 22 miljoen. Dat succes wordt gewijd aan een vroege lockdown, relatief veel testen en effectieve maatregelen voor sociale onthouding. Desondanks is het net als in andere landen van belang dat de bevolking zich actief inzet om de verspreiding tegen te gaan.

Vanuit het project worden bewustwordingsactiviteiten georganiseerd, zoals de Internationale Dag van het Handen Wassen op 15 oktober 2019. Kinderen en jongeren gaven voorstellingen, zongen liedjes, droegen gedichten voor en vertoonden zelfgemaakte kunstwerken waarin het belang van handen wassen terugkwam. ‘Het lijkt wel alsof het project had voorspeld dat de epidemie eraan kwam,’ zegt Nilakshi Indunil, een van de deelnemers. ‘Toen de ziekte zich begon te verspreiden, waren mijn zoons al op de hoogte van de juiste manier om handen te wassen. Andere mensen moesten er via de media achter zien te komen.’

Kinderen leren hun klasgenoten hoe je op de juiste manier je handen wast.

Toegang tot water geeft vrouwen kansen

Het doel van ‘Reach the Unreached’ is om in 236 dorpen en gemeenschappen de watervoorziening en voedselzekerheid te verbeteren. Daarbij is er speciale aandacht voor de positie van vrouwen. In de meeste dorpen staan watertanks waar te weinig water instroomt. Het duurt dagen voordat de tanks gevuld zijn. De vrouwen zijn verantwoordelijk voor het beheer en verdeling van het water en het vullen van kruiken bij bronnen. Dit is een tijdrovende klus.

Samen met de bewoners wordt de infrastructuur voor water verbeterd, bijvoorbeeld door bestaande pijpleidingen te vervangen door sterkere leidingen met een grotere diameter. Zo stroomt er meer water naar de dorpen en zijn de opslagtanks sneller gevuld. De vrouwen houden zo meer tijd over voor het gezin en hun werk. Sommigen kiezen ervoor om deel te nemen aan het opleidingsprogramma voor gemeenschapsleiders over gezond voedsel.

Solidaridad voert het project uit samen met het Instituut voor Sociale Ontwikkeling en de Nucleus Stichting. De financiering komt van de Europese Unie. Lees meer over dit project op onze internationale website.

Vrouwen uit het dorp Wanaraniya vullen waterpotten bij de plaatselijke waterbron.

Voordat je verder leest…

Als je dit artikel interessant vindt of het jou helpt  – help ons dan ook en overweeg een donatie! Het kost je een halve minuut en minder dan een fairtrade cappuccino. De meeste mensen doneren om een simpele reden: omdat ze een wereld willen waarin alles wordt gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. Als je wilt weten wat we allemaal bereiken met jouw steun, je leest het hier. Bedankt!  

Advies en training voor theeboeren in India

Armoede en watertekort

In India werken meer dan 3,5 miljoen mensen in de theesector. Velen van hen zijn boeren die minder dan één hectare grond bezitten. Deze kleinschalige boeren leven vaak in armoede. De prijzen voor thee op de wereldmarkt zijn laag, waardoor het inkomen van de boerengezinnen onvoldoende is om goed van te leven. Ook zorgt klimaatverandering voor onvoorspelbaar weer en droogte, waardoor oogsten steeds vaker mislukken. Daar kwam dit jaar de coronacrisis nog bij. Door de lockdown-maatregelen was het niet altijd mogelijk om de thee te oogsten.

Theeplanten hebben veel water nodig. Zoetwater is schaars in India en veruit het meeste water wordt gebruikt voor de landbouw. De plattelandsbevolking moet steeds dieper graven om aan drinkwater te komen. Vrouwen hebben de taak om water te halen, wat zwaar werk is en hen veel tijd kost. Theeboeren zijn bovendien gewend om schadelijke bestrijdingsmiddelen te gebruiken, die het water en de omgeving van de plantages vervuilen.

Padumoni, deelnemer aan Trinitea: ‘Ik heb veel geleerd van de experts. Mijn kosten zijn omlaag gegaan en mijn opbrengst nam toe. Dat gaf me de kans om te investeren. Tegenwoordig heb ik een eigen wagen om de thee naar de fabriek te brengen. Ik heb land gekocht en mijn plantage is nu 16 hectare groot.’

Ondersteuning van boeren

Kleinschalige boeren hebben hulp nodig om zich aan te passen aan klimaatverandering, duurzamer te produceren en een beter inkomen te verdienen. Daarom is Solidaridad ‘Trinitea’ gestart, een programma waarbij theeboeren het hele jaar advies en training krijgen van experts uit de sector. De boeren leven veelal afgelegen, waardoor het veel tijd en geld kost om ze op te zoeken. Digitale ondersteuning, in de vorm van een mobiele app in de lokale taal, speelt daarom een hoofdrol in het programma.

De boeren voeren informatie in over de hoogte van hun productie en de kwaliteit van hun theebladeren. Vervolgens ontvangen ze begeleiding op maat om hun thee succesvoller te telen. Als er een periode van droogte aankomt, sturen de experts van Trinitea bijvoorbeeld adviezen om theeplanten te besproeien zonder daarbij water te verspillen. Ze leren wat het beste moment is om te oogsten en hoe je ziektes voorkomt zonder overmatig bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Duurzame thee

In 2019 volgende meer dan 36.000 boeren trainingen via het Trinitea-programma. Er worden steeds meer trainers opgeleid om boeren in het veld te ondersteunen. Zo verbeteren de leefomstandigheden van de boerengezinnen en hun gemeenschap.

Het programma zorgt ook voor een groter aanbod van duurzame thee. Dankzij Trinitea verbouwen meer kleinschalige boeren hun thee met respect voor mens, milieu en toekomstige generaties. Een panel van experts bezoekt de boeren om te zien of ze aan de richtlijnen voor duurzame productie voldoen of extra hulp nodig hebben. Vervolgens brengt Solidaridad de boeren in contact met verwerkingsfabrieken die de thee inkopen. Daardoor ontvangen de deelnemende boeren een beter inkomen.

36.000

boeren

deden mee in 2019

54

procent

van India heeft te maken met watertekort

1.203

dorpen

zijn betrokken bij Trinitea

Wat kun jij doen?

Tip! Let bij het kopen van thee zowel op het milieu als op de mensen. Ook in de supermakt koop je thee die én biologisch én fairtrade is.

Nieuws

Pagina

Solidaridad wil wettelijke plicht maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nieuws artikel

Al decennialang zijn bedrijven en overheden bezig om productieketens te verduurzamen. Helaas is hiermee onvoldoende vooruitgang geboekt: ontbossing en andere niet duurzame praktijken zijn verre van uitgebannen, en boeren, arbeiders en mijnwerkers aan het begin van internationale productieketens verdienen nog steeds te weinig. Solidaridad vindt dat het anders moet; het is hoog tijd voor wetgeving.

In een nieuwe publicatie pleit Solidaridad voor een aanpak op Europees niveau. Dit vereist o.a. samenwerking tussen overheden, ondersteuning aan boeren in het Zuiden, en due diligence wetgeving voor bedrijven. Dat laatste houdt in dat bedrijven verplicht worden hun productieketens in kaart te brengen. Op basis daarvan moeten ze risico’s op misstanden zoals uitbuiting, kinderarbeid en milieuschade inventariseren en prioriteren. Tot slot worden ze verplicht om deze misstanden ook daadwerkelijk aan te pakken. Deze wetgeving is wat Solidaridad betreft een aanvulling op (en dus geen vervanging van) vrijwillige duurzaamheidsinitiatieven van bedrijven.

Sojaboeren in Mozambique. © Solidaridad / Michel Boulogne

Boukje Theeuwes, Hoofd Beleidsbeïnvloeding bij Solidaridad Europa:

“Het is tijd om vrijwillige acties van bedrijven aan te vullen met bindende beleidsmaatregelen. Dat moet een doordachte mix worden van maatregelen die de ongelijke verdeling van macht en en waarde in internationale handelsketens aanpakt. Alleen op die manier kunnen boeren, arbeiders en mijnwerkers aan het begin van de productieketens een eerlijke boterham verdienen en alleen zo kunnen we onze aarde sparen.” 

Geen actie is geen optie

Die doordachte mix van maatregelen is heel belangrijk want nieuwe maatregelen kunnen zomaar onbedoelde effecten hebben, zoals een verbod op invoer van bepaalde producten naar de EU. Daardoor kunnen groepen in kwetsbare posities, zoals boeren, arbeiders en mijnwerkers juist nóg meer inkomen verliezen. Met deze publicatie waarschuwen we dan ook dat onbedoelde effecten vermeden moeten worden. Tegelijkertijd benadrukken we dat de status quo ten einde moet komen. Geen actie is geen optie en de discussie moet breder gevoerd worden. Het moet niet gaan over de vraag óf er regelgeving moet komen, maar over hóe die eruit moet zien. 

Een doordachte mix van maatregelen

Wat we dus graag zien is voortgang in de discussie over hoe een Europees regelgevingskader een doordachte mix van beleidsmaatregelen zou kunnen bevorderen. Maatregelen die ons helpen om aan een duurzame toekomst te werken. In de publicatie pleiten we voor de introductie van bindende beleidsmaatregelen op Europees niveau, die:

  • bestaande samenwerkingsverbanden tussen overheden versterken;
  • ervoor zorgen dat internationale standaarden en richtlijnen op elkaar afgestemd worden;
  • boeren, arbeiders en mijnwerkers aan het begin van de productieketen proactief ondersteunen bij de transitie naar duurzame productie.

“Dit is de enige manier,” stelt Boukje Theeuwes, “om ervoor te zorgen dat de producten die wij in de EU consumeren gemaakt worden met respect voor mens, milieu en toekomstige generaties. 

Webinar

Pagina

Introductie PlusPlus

Verschillende sprekers vertellen u precies wat we met PlusPlus willen bereiken en hoe u kunt bijdragen. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via het formulier.

We gebruiken voor de webinar het programma Zoom. U ontvangt na aanmelding een Engelstalige bevesting via e-mail van Zoom.

7 oktober 2020 | 16:00

Aanmelden via e-mail

Lukt het aanmelden niet? Of ontvangt u liever de link in een mail in het Nederlands?

Stuur dan een e-mail naar info@solidaridad.nl met onderwerp “Aanmelden webinar PlusPlus”.

Geef je geld betekenis en investeer op PlusPlus

Nieuws artikel

De mensen die mij het meeste inspireren op mijn reizen zijn de mensen met een droom. Met een plan. Een plan om behalve thee ook palmolie te gaan verbouwen. Om macadamia noten te gaan exporteren naar Europa. Om een bedrijf op te zetten om cacaoboeren op leeftijd te helpen hun verwaarloosde plantages weer winstgevend te maken. Om mango’s te verwerken tot mangosap en werkgelegenheid te creëren voor jonge vrouwen. Om op een duurzame manier quinoa te verbouwen om te voorzien in de exploderende vraag. Stuk voor stuk plannen die het potentieel hebben om impact te maken. Die het inkomen van boeren en kleine ondernemers verbeteren, die cruciaal zijn voor het verhogen van de voedselproductie om al die monden te voeden van een groeiende wereldbevolking. Die voor werkgelegenheid zorgen. Die ongelofelijk belangrijk zijn voor de duurzame economische ontwikkeling van een land. 

Maar juist deze plannen worden vaak geen werkelijkheid. Waarom?

Omdat de ondernemers geen lening krijgen. Of omdat ze rentepercentages van soms wel 40% moeten betalen, wat op hetzelfde neer komt. Niemand wil investeren, maar er is wel geld nodig. Geld om te investeren in zaden, in machines, in kennis. Veel kleine en middelgrote bedrijven, actief in de landbouw en voedselketen in ontwikkelingslanden hebben geen toegang tot financiering. Ze wonen in een ontwikkelingsland, dus dat betekent per definitie al meer risico dan de meeste banken willen nemen. Ze zijn te groot voor microkrediet en te klein voor geld van westerse impact investeerders. Er is jaarlijks vraag naar meer dan 200 miljard euro voor investeringen in kleinschalige boeren maar slechts 30% van hen krijgt een (dure) lening. Het financieringstekort van kleine en middelgrote agri-food ondernemers alleen al in Afrika ten zuiden van de Sahara bedraagt 100 miljard. Ontzettend frustrerend dat al deze prachtige plannen en al die impact niet gerealiseerd kunnen worden!

Armoede, klimaatverandering, werkloosheid en nu ook nog eens corona. 

Wereldwijd is ongeveer een op de negen mensen ondervoed, terwijl de jeugdwerkloosheid in ontwikkelingslanden groeit. In Afrika worden jaarlijks ruim 3 miljoen banen gecreëerd, terwijl er 12 miljoen jongeren toetreden tot de arbeidsmarkt. Het creëren van werkgelegenheid door het ondersteunen van ambitieuze ondernemers is essentieel. Hun ondernemerschap helpt om armoede te bestrijden en voedselzekerheid te vergroten. 

Nieuw crowdfunding platform voor ondernemers met een plan

Humphrey uit Kenia is zo’n ambitieuze ondernemer. Hij verwerkt sinds 2015 aardappelen en heeft 49 mensen in dienst. Hij wil investeren. Maar banken vinden het riskant en vragen daarom torenhoge rentes. Juist voor Humphrey en al die andere ambitieuze ondernemers met een plan lanceren we als Solidaridad nu PlusPlus. Dit crowdfundingplatform richt zich specifiek op ondernemers in de agrarische en voedselsector, een sector die cruciaal is voor het verbeteren van voedselzekerheid, werkgelegenheid en dus economische groei. Het platform is een samenwerking met ICCO, Truvalu en Lendahand. Lendhahand is een social enterprise met veel ervaring in crowdfunding. Met PlusPlus koppelen we ondernemers als Humphrey direct aan burgers in Nederland die willen investeren in ontwikkelingslanden. Ook jij kunt dus investeren in Humphrey!

Investeer op PlusPlus en help ondernemers aan een lening

Doe je mee? Met PlusPlus gaan we zorgen dat agrifood ondernemers toegang hebben tot een lening. Maar we willen ook laten zien dat het kan. Dat deze leningen terugbetaald gaan worden. En dat ze voor enorme impact zorgen. Voor werkgelegenheid, voor hogere productie, voor meer voedselzekerheid. Je kunt je geld op de bank laten staan, maar je kunt je geld ook echt betekenis geven! En het mooie is, zodra de ondernemer het geld terugbetaalt, kun je het opnieuw investeren. En nog eens, en nog eens…. 

Heske Verburg

Directeur Solidaridad

PS: Om een lening te verstrekken hoef je geen maatpak te dragen of cash onder het matras te hebben. Met PlusPlus doe je al mee vanaf € 50. Op het platform zie je welke ondernemers een lening nodig hebben en welke impact ze maken met hun bedrijf. Ook vind je hier alle voorwaarden en details. Lees meer op www.plusplus.nl en doe mee! 

Donatiepagina thee

Pagina

Doneer voor eerlijke, duurzame thee uit India

Klimaatverandering, oneerlijke prijzen en uitputting van de grond maken dat hardwerkende boeren in India niet rond kunnen komenvan theeteelt. Met uw steun zet Solidaridad zich voor eerlijke beloning en milieuvriendelijke teelt. Goed voor de aarde, goed voor onze kinderen en kleinkinderen. En goed voor de boeren, die hoop krijgen op een beter bestaan.

Bedankt voor uw donatie!

Jaarverslagen 2019

Pagina

Toon meer berichten