Door opleidingen, praktische trainingen, en technische ondersteuning te geven aan sinaasappelboeren, worden zij geholpen om zich aan te passen aan milieueisen en arbeidsnormen en tegelijkertijd concurrerend te blijven. De focus ligt vooral op kleinschalige boeren (met minder dan 100 hectare land) in de Braziliaanse ‘citrusgordel’, die in de staten São Paulo en Minas Gerais ligt en goed is voor 90% van de nationale productie.

Solidaridad werkt voor dit project samen met internationale en Braziliaanse partnerorganisaties. De partnerorganisaties helpen met het identificeren van kansen om kleinschalige boeren te helpen. Zo bereikten we in de eerste tweeënhalf jaar al meer dan 130 boeren die rechtstreeks door het project ondersteund worden.

“Solidaridad zet zich in voor meer duurzaamheid en sociale integratie in de belangrijkste productieketens van het land. Ook in het geval van sinaasappels streven wij naar samenwerkingen en strategische partnerschappen om een welvarender citrusproductie in evenwicht met de natuur te bevorderen. En door dialoog, gecoördineerde strategieën en praktische oplossingen, is het Fruto Resiliente-project ontstaan.”

– Rodrigo Castro, manager van Solidaridad in Brazilië

Dit zijn de belangrijkste doelstellingen van het project: 

  • Boeren ondersteunen bij het voldoen aan de Braziliaanse wetgeving
  • internationaal erkende duurzaamheids verificatie krijgen (op basis van de verificatie normen van het Sustainable Agriculture Initiative’s Farm Sustainability Assessment (SAI/FSA)) 
  • het concurrentievermogen en de weerbaarheid van boeren vergroten
  • de mensenrechten van werknemers in de landbouw garanderen

Weerbaarheid vergroten

Het versterken van de weerbaarheid van kleine boeren draagt bij aan het verbeteren van de hele Braziliaanse citrusproductie. Als kleinschalige boeren hun inkomen en leefomstandigheden verbeteren, doen ze het bijvoorbeeld ook beter als leveranciers van sinaasappels op de markt.

Het Fruto Resiliente project heeft al directe én indirecte gevolgen gehad voor meer dan 800 boeren. Zo kregen zij bijvoorbeeld trainingen aangeboden, en waren er bijna 400 technische bezoeken op boerderijen. De deelnemers krijgen individuele technische ondersteuning, gecombineerd met een collectieve opleiding over de verschillende fasen van de sinaasappelproductie, van bodemanalyse tot arbeidsomstandigheden.

Sekna Coelho, Solidaridad ontwikkelingsvoorlichter op een sinaasappelplantage in Brazilië
Sekna Coelho, Solidaridad ontwikkelingsvoorlichter in Brazilië

Verbetering van de arbeidsomstandigheden en normen

In het kader van het thema arbeidsnormen en -wetgeving heeft Solidaridad activiteiten gefaciliteerd met betrekking tot gezondheid, veiligheid en formalisering bij het inhuren van werknemers. Ook hebben we video’s, boekjes en podcasts ter beschikking gesteld voor indirecte begeleiding van de boeren. 

In april 2022 namen 50 boeren, bijgestaan door voorlichters van het project, deel aan trainingssessies over de belangrijkste kwesties met betrekking tot het inhuren van werknemers en arbeidsomstandigheden. Ze leerden onder andere over minimumloon, rechten van werknemers, beschermende kleding, en het opstellen van contracten.

Een sinaasappelboer op zijn land in Leme, São Paulo
Mario da Silva, sinaasappelboer in Leme, São Paulo

Erkenning en duurzaamheids verificatie

Via een partnerschap met het Centro de Citricultura Sylvio Moreira (CCSM), een vooraanstaand onderzoekscentrum in Brazilië, worden er video’s gemaakt van de dagelijkse praktijk op CCSM-experimentele boerderijen. Op deze boerderijen wordt de productie van sinaasappels verduurzaamd. Via video’s kunnen andere boeren zien hoe eenvoudig het kan zijn om activiteiten op hun boerderij ook aan te passen. CCSM helpt ook bij de trainingen en excursies voor projectdeelnemers, en biedt zo plek om ideeën uit te wisselen met onderzoekers. 

Er zijn al zeven boekjes gemaakt met informatie over sinaasappelproductie. Er staan tips in over de beste methodes voor telen, het beheer van land, en het onderhouden van relaties met werknemers en dienstverleners. De boekjes hebben illustraties en zijn in simpele taal geschreven zodat ze makkelijk gebruikt kunnen worden.

Lees meer over het werk van Solidaridad met groente en fruit op de Engelstalige website!