Onlangs hebben we je aandacht gevraagd voor Malawi en Mozambique, waar meer dan 300.000 mensen zijn getroffen door de verwoestende cycloon Freddy. We hebben gezien hoe de boeren waarmee wij samenwerken hun huis en belangrijkste bron van inkomsten verloren. Waarom is het nodig om jouw hulp te vragen?

Rekening houden met de behoeften van de boeren in ons netwerk

We vinden dat wij de boeren waarmee we werken op deze rampzalige momenten moeten steunen waar we kunnen. Het is anders onmogelijk om op korte termijn door te gaan met onze normale werkzaamheden. Als een boer geen verblijfplaats heeft of geen toegang tot eten, dan wordt het moeilijk om aan te dringen op andere activiteiten, zoals een training. De behoefte van de mensen met wie we werken, staat centraal. Het is op zo’n moment belangrijk om te laten zien dat we één zijn met hen, en daarom komen we in actie.

Impact van ons reguliere werk 

Zonder de acute hulp van donateurs zou de impact van onze langlopende projecten ook gevaar lopen. Projecten moeten aangepast worden aan de huidige situatie, want deelnemers zijn gedwongen eerst alles opnieuw op te bouwen. In Malawi liep bijvoorbeeld twee jaar een project voor veeteelt. De deelnemers van dit project verloren hun vee tijdens de storm. Zij kunnen de kennis die zij in de voorgaande jaren hebben vergaard, niet langer in de praktijk toepassen.

“De behoefte en het welzijn van de mensen met wie we werken staat centraal. Wij laten zien dat we één zijn met hen.”

– Rachel Wanyoike

Noodzakelijke aanvulling op algemene noodhulp

Ondanks dat er andere organisaties meer gespecialiseerd zijn in noodhulp, merken we dat er nog een grote behoefte is aan aanvullende hulp. Na de verwoesting van cycloon Freddy bijvoorbeeld, zien we dat alle boeren met wie we contact hadden in de eerste weken nog geen hulp hadden ontvangen. Wij kunnen er dan niet van uitgaan dat andere organisaties hen te hulp schieten, want we weten niet of zij de doelgroep van die organisaties zijn.

Rachel Wanyoike is Managing Director van Solidaridad Oost en Centraal Afrika. Toen Malawi en Mozambique getroffen werden door cycloon Freddy was zij ook de Managing Director van Solidaridad Zuidelijk Afrika.

Uitdagingen voor de toekomst

Het is onvermijdelijk dat zich opnieuw een noodsituatie zal voordoen in de gebieden waar we werken. In Oost-, Centraal- en Zuidelijk Afrika neemt de frequentie en hevigheid van extreme weersomstandigheden toe.

We kunnen echter met zekerheid zeggen dat we ons de komende jaren niet uitsluitend op noodhulp zullen richten. Solidaridad werkt aan structurele verandering in productieketens en dat zal onze core business blijven. Maar als een noodsituatie zich voordoet, mogen we de getroffen boeren en arbeiders aan het begin van productieketens niet in de steek laten. Solidaridad blijft dan – met hulp van haar vele donateurs – solidair met de getroffenen.

Jouw steun is nog nodig!

We hebben al veel geld opgehaald voor de boeren in Malawi en Mozambique, maar helaas is het nog niet genoeg om alle 50.000 getroffenen in ons netwerk te helpen. Steun jij deze boeren met een donatie? Je gift komt direct aan hen ten goede.