Resultaten tot nu toe

Het eerste jaar van het Klimaathelden-programma lag de focus op het bereiken van boeren. In het tweede jaar konden we daar de vruchten van plukken, waardoor er inmiddels al bijna 70.000 boeren zijn geregistreerd op het digitale platform Acorn. Dit is 70% van het target voor de komende vijf jaar. Via Acorn wordt de opgeslagen CO2 van boeren als carbon credits verkocht aan bedrijven. Ook zijn er 40.000 boeren gestart met de trainingen over klimaatslimme landbouw. In totaal hebben de deelnemende boeren 89.328 ton CO₂ vastgelegd met een totaalwaarde van €2.179.689 die grotendeels bij de boeren terecht is gekomen. 

42.507

boeren getraind in klimaatslimme landbouw

69.921

boeren aangesloten bij het Acorn-platform

89.328

tCO₂ opgeslagen en geverifieerd op Acorn

Liedjes en bordspellen

Het kan wel 2-3 jaar duren voordat de schaduwbomen groot genoeg zijn om CO2 op te slaan, en dus ook voordat de boeren de uitbetalingen van de carbon credits krijgen. Daarom zijn er in de verschillende landen motivatiesystemen opgezet om de boeren bij het programma te betrekken en behouden. Variërend van bomenfestivals en lied in Colombia, tot het Klimaathelden bordspel in Uganda. Bekijk hier het lied ‘Asombraté’.

Klimaathelden in Oeganda

Andrew Kalanda is koffieboer in Masaka, Oeganda. Hij past boslandbouw toe en plukt zo letterlijk en figuurlijk de vruchten van het Klimaathelden-programma. Hij vertelt: ‘Ik heb veel geleerd over CO₂ en de impact ervan op het milieu. Voorheen had ik hier geen kennis van, nu kan ik er zelfs een lezing over geven. Schaduwbomen op de koffieplantages hebben veel voordelen. We hebben extra voedsel en inkomsten door de fruitbomen. En deze bomen slaan ook nog eens CO₂ op, waar ik een vergoeding voor krijg. Vorig jaar heb ik mijn oogst weten te verdubbelen door klimaatslimme landbouw.’ Met de extra inkomsten helpt hij zijn zussen op de boerderij én kan hij bijdragen aan hun schoolgeld.

“Vorig jaar heb ik mijn oogst weten te verdubbelen door klimaatslimme landbouw”

– Andrew Kalanda, koffieboer in Oeganda 

Hoe koffiebedrijven en koffieboeren samenwerken

Een mijlpaal in het programma: in 2023 is het voor het eerst gelukt om insetting via het Acorn-platform te laten plaatsvinden. Met insetting reduceren én compenseren bedrijven hun uitstoot bij de boeren in hun eigen keten. Zo koopt een koffiebedrijf bijvoorbeeld carbon credits bij een koffieboer. De eerste contracten zijn afgesloten bij drie kopers, waaronder Falcon Coffees en Lavazza. Het mooie is dat het toepassen van insetting ook bijdraagt aan meer transparantie in de toeleveringsketen. Want om binnen je eigen keten te compenseren, moet je product traceerbaar zijn. Win-win dus!

Op naar miljoenen klimaathelden
We zijn ontzettend trots op de resultaten van het tweede jaar van het Klimaathelden-programma. Door boeren te trainen in klimaatslimme landbouw en hen toegang te geven tot het verkopen van carbon credits, zijn boeren veerkrachtiger tegen klimaatverandering en krijgen zij een beter inkomen. Ook doen we er alles aan om in de verschillende landen zoveel mogelijk van elkaar te leren en kennis te delen. Met de opgedane kennis en ervaring zetten we ons in voor verdere groei en verbetering van het programma in de komende jaren.