In november 2021 heeft de Europese Commissie een wettekst voorgesteld over ontbossingsvrije producten. Het voorstel houdt in dat rundvlees, soja, koffie, cacao, hout en palmolie alleen nog op de Europese markt toegelaten worden als de aanbieders kunnen bewijzen dat de productie niet heeft bijgedragen aan ontbossing. 

Dit is goed nieuws, maar het is belangrijk dat de positie van kleinschalige boeren en producenten niet wordt vergeten. Omdat zij vaak geen eerlijke prijs voor hun producten krijgen, leven zij in armoede. Daardoor is het voor hen niet altijd mogelijk om aan de eisen van nieuwe wetgeving te voldoen. Importeurs kunnen dan besluiten om over te stappen naar grotere producenten, waardoor kleinschalige boeren aan de kant worden gezet. Daarom pleiten wij voor solidaire wetgeving die daar rekening mee houdt en de boeren beschermt. 

“Wij pleiten voor solidaire wetgeving die kleinschalige boeren beschermt. Zo worden zij niet aan de kant gezet.”

Succesvolle lobby zorgt voor eerlijke regels

Samen met andere organisaties (Fairtrade, Rainforest Alliance, Tropenbos en Fern) heeft Solidaridad bij vertegenwoordigers van Europese lidstaten en leden van het Europese Parlement aandacht gevraagd voor de gevolgen die deze wetgeving voor kleinschalige boeren kan hebben. En met succes.

Het Europees Parlement heeft verschillende wetswijzigingen aangenomen, waarin staat dat:

  • Bedrijven verplicht worden om aan te tonen dat ze kleinschalige producenten hebben ondersteund om aan de eisen van de wetgeving te voldoen.
  • Dat er een eerlijke beloning voor producenten is en de kosten op een eerlijke manier verdeeld worden tussen partijen.
  • Dat de EU met productielanden gaat samenwerken om de grondoorzaken van ontbossing (vaak armoede) aan te pakken en dat er een gezamenlijke aanpak komt, met specifieke aandacht voor kleinschalige boeren.
  • En dat de invloed van de regelgeving op kleinschalige boeren, inheemse bevolking en lokale gemeenschappen continu in de gaten gehouden wordt.

Positieve uitkomst voor kleinschalige boeren

Door aandacht te vragen voor de positie van kleinschalige boeren, zorgen we dat zij niet worden vergeten. Zo voorkomen we dat boeren toegang tot de markt verliezen en zorgen we dat de wetgeving ook voor hen positief uitpakt. De wetgeving wordt nog uitgewerkt, maar we zijn blij met deze stap in de goede richting! Zo werken we toe naar een wereld waarin alles is gemaakt in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties.