Een nieuw model is hard nodig

Uit onderzoek blijkt dat 20% van al het goud dat nieuw op de wereldmarkt komt, ongeveer 550 ton goud, afkomstig is uit kleinschalige mijnen. Een groot deel van dit goud wordt niet gecontroleerd, wat kan leiden tot misstanden. De goudsector is kwetsbaar en kan makkelijk misbruikt worden door criminelen voor illegale activiteiten. Daarom proberen veel eindgebruikers, zoals juweliers, ver weg te blijven van kleinschalig gemijnd goud. Hoe kan het dan dat toch 20% van het goud op de markt uit kleinschalige mijnbouw afkomstig is? Dit komt doordat goud heel moeilijk traceerbaar is. Vanuit de mijnen komt het goud uiteindelijk bij diverse hubs terecht, waar het goud wordt omgesmolten en doorverkocht. Omdat de keten niet transparant is, is het voor eindgebruikers onmogelijk om precies te weten waar hun goud vandaan komt.

Certificering brengt moeilijkheden met zich mee

Om misstanden in de keten tegen te gaan, kunnen eindgebruikers er uiteraard voor kiezen om alleen gecertificeerd goud te kopen. De keten van gecertificeerd goud is volledig transparant. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan veiligheid, milieu en sociale omstandigheden. Helaas brengt ook gecertificeerd goud moeilijkheden met zich mee. Om de mijnen te verduurzamen moeten mijnbouwers jarenlang investeren, niet alleen in tijd, maar ook met geld. De mijn moet bijvoorbeeld veilig gemaakt worden en er moeten machines aangeschaft worden zodat mensen niet meer met kwik hoeven te werken. Bovendien is het dan nog niet zeker of ze een geïnteresseerde koper kunnen vinden die bereid is om een een hogere prijs te betalen. Voor juweliers is het kopen van gecertificeerd goud zo’n 15 tot 20% duurder. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er wereldwijd slechts een handjevol kleinschalige mijnen gecertificeerd is.

Met dit model kunnen wij werkomstandigheden verbeteren door bijvoorbeeld beschermende kleding te financieren.

Zo kan de eindgebruiker bijdragen aan het verantwoord maken van kleinschalig goud

Om een oplossing te bieden heeft Carla Neefs samen met The Impact Facility een model ontwikkeld dat een tussenweg biedt tussen de reguliere goudhandel en gecertificeerd goud. Bij dit model levert de eindgebruiker, zoals een goudsmid, juwelier of elektronicabedrijf, een bijdrage aan het verantwoord maken van kleinschalige mijnbouw en het integreren in de wereldmarkt.

“Je kunt het vergelijken met groene stroom. Als je groene stroom koopt, krijg je geen groene stroom uit je stopcontact, maar je hebt er wel aan bijgedragen dat groene stroom in het net komt en dus op termijn de grijze stroom gaat vervangen. Achter ons model zit hetzelfde idee. Wij knippen de keten als het ware in tweeën en zetten in op fysieke traceerbaarheid in het eerste deel van de keten. Dat stuk van de keten is het meest kwetsbaar, want zodra het goud op de wereldmarkt is, zit het in een gereguleerd systeem en is fysieke traceerbaarheid niet langer noodzakelijk. Wij doen dus fysieke traceerbaarheid waar nodig, daarna niet meer. Dit scheelt ontzettend veel in de kosten, waardoor de eindgebruiker, zoals de juwelier, maar 5% meer hoeft te betalen dan de reguliere goudprijs. Die 5% stoppen wij in een fonds, waarmee wij projecten kunnen financieren die kleinschalige mijnen ondersteunen in hun weg naar verbetering.”

Door mijnen te stutten met hout verklein je de kans op instorting. 

“Er zijn veel voordelen voor de mijnbouwers. Ze kunnen al instappen op het moment dat ze legaal zijn en voldoen aan de nationale regels om een mijnbedrijf te mogen hebben. In de jaren die ze vervolgens nodig hebben om te verduurzamen zijn ze bij ons aangesloten en worden ze door ons ondersteund. Hierdoor kunnen wij ook monitoren of ze daadwerkelijk die verbeteringen maken. Met die aanpak zorgen wij er dus voor dat kleinschalig gemijnd goud, op een legale manier de wereldmarkt in komt en ook verantwoord gemijnd wordt.”

Klaar om te beginnen!

“We zijn nu bezig met het verzamelen van intentieverklaringen van bedrijven die aan het model mee willen werken. Er zijn al meerdere bedrijven die heel enthousiast gereageerd hebben op onze pitch en we hebben al de eerste intentieverklaring ontvangen. Er staan nog meer gesprekken gepland met spelers in de sector.”

“We zien bij het delven van goud veel omstandigheden waardoor mijnwerkers onder druk gezet worden en staan natuurlijk positief tegenover alle initiatieven om dit te bestrijden. Zowel vanuit menselijk als zakelijk perspectief. Daarom werken we graag mee aan dit initiatief!”

– Jack van Gelder, Chief Executive Officer Diamond Point

“Begin volgend jaar gaan we het systeem praktisch inrichten, dus dan worden de mijnen en de andere spelers in het eerste deel van de keten geregistreerd in het traceerbaarheidssysteem. Daarna kan de geregistreerde verkoop starten. Aan de andere kant van de keten gaan we het fonds opzetten en meer bedrijven werven om zich hierbij aan te sluiten. We ontwikkelen dan ook een solide rapportagesysteem, inclusief financiële verantwoording. We verwachten dan aan het einde van 2022 het kleinschalig gemijnd goud uit onze projecten daadwerkelijk op de wereldmarkt te brengen.”