Waarom is het belangrijk mijn testament vast te leggen?

Als u niets doet, dan bepaalt het wettelijk erfrecht wat er met uw erfenis gebeurt. Dat betekent normaal gesproken dat uw directe familie aanspraak maakt op uw volledige erfenis. Veel mensen willen echter ook een deel reserveren voor een goed doel. Dan bepaalt niet de wet, maar uzelf wat u bereikt met uw erfenis. En kunt u uw idealen laten voortleven. Want zelfs als u 1% van uw nalatenschap nalaat aan Solidaridad, blijft er nog 99% over voor uw nabestaanden en dierbaren.

Welke impact maakt Solidaridad?

Sinds onze oprichting in 1969, hebben we geweldige dingen kunnen bereiken vanwege giften van donateurs. In Nederland zijn bijvoorbeeld al meer dan 2.3 miljard Fairtrade bananen gegeten. De impact voor de makers daarvan is enorm. Dat was nooit gelukt zonder bijdragen van donateurs. Inmiddels staan door een groeiende wereldbevolking prijzen onder druk, met immense schade voor mens, milieu en klimaat tot gevolg. Ondertussen verdienen veel boerenfamilies, mijnwerkers en arbeiders te weinig om van te leven. Gelukkig weten wij uit onze projecten in het verleden dat economische en duurzame groei hand in hand kunnen gaan. Daarom is ons werk urgenter dan ooit. Met uw gift kunnen we die uitdagingen aan gaan.

Wat voor projecten worden gefinancierd met giften uit nalatenschappen?

We werken wereldwijd in veel verschillende projecten. Soms worden projecten gefinancierd die zich richten op een bepaalde productieketen, zoals goud, chocola, kleding of koffie. Maar ook is het mogelijk om thema’s als gendergelijkheid, emancipatie, leefbaar loon en duurzame productie. Lees bijvoorbeeld hier wat de impact van onze projecten is op de levens van Mekdes, Harrison en Julia. Al onze projecten dragen bij aan een wereld waarin alles gemaakt wordt in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties.

Kan ik mijn nalatenschap aan een specifiek project oormerken?

Ja, dat is mogelijk. We kijken altijd naar welke projecten het meeste baat hebben bij extra financiering. Als u dat wenst te doen, neem dan altijd contact op zodat u het goed kunt formuleren in uw testament.

Is het mogelijk meer te doen?

Ja, er is veel mogelijk. Veel mensen kiezen ervoor om ook te geven bij leven, zodat ze kunnen ervaren hoe we met giften omgaan. Het is ook mogelijk om naar onze donateursdag te komen, of een afspraak te maken om de mogelijkheden door te spreken. Ook kunt u helpen met campagnes, door bijvoorbeeld petities te delen, door mee te lopen met de klimaatmars of als vrijwilliger te helpen. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Hoe werkt geven bij leven?

U kunt ervoor kiezen om een vast bedrag per jaar te schenken via bijvoorbeeld een periodieke schenkingsovereenkomst. Ook een fonds op naam is bespreekbaar. U kunt op die manier goed ontdekken hoe we met uw gift omgaan, wat we ermee bereiken en ons beter leren kennen. Hier leest u alles over geven bij leven.

Kan ik Solidaridad aanwijzen als executeur?

Ja, dat is mogelijk. Wij werken samen met professionele bureaus als Bureau Nalatenschappen en Centrum Nalatenschappen om te zorgen dat de afwikkeling van uw nalatenschap snel, vakkundig en effectief geregeld is.

Is Solidaridad vrijgesteld van erfbelasting?

Ja. Solidaridad heeft een ANBI-status, dus als u geld of goederen doneert of nalaat komt dat volledig ten goede aan onze doelstellingen.

Is er een vast contactpersoon bij Solidaridad?

Ja, Maurice Boeschoten is onze adviseur bijzondere giften. U kunt altijd contact met hem opnemen als u vragen heeft of wilt overleggen. Ook als u Solidaridad al heeft opgenomen in uw testament, kunt u bij hem terecht voor vragen of updates. Neem gerust contact op.

Hoe gaan jullie om met nalatenschappen?

We vinden het belangrijk discreet om te gaan met nalatenschappen. Daarom hebben wij richtlijnen opgesteld hoe we omgaan met (potentiële) erflaters. Daarbij is het belangrijkste uitgangspunt het respecteren van het onaantastbare recht van de potentiële erflater om tot een beslissing te komen. Als u zich inschrijft voor de Nieuwsbrief Nalaten, dan kunt u zich onder aan elke email uitschrijven.

Werken jullie samen met een notaris?

Nee, we hebben geen vaste notaris. Het is belangrijk dat u een notaris kiest die u goed kunt helpen om het vorm te geven zoals u wilt.