Solidaridad heeft samen met andere maatschappelijke organisaties de nieuwe Cacao Barometer gepubliceerd. Wat blijkt? De productie van cacao is nog steeds verre van duurzaam. Bijna alle West-Afrikaanse cacaoboeren zijn arm, kinderarbeid is wijdverbreid en er verdwijnen veel bossen door cacaoteelt. In de Cacao Barometer staat wat er misgaat, en nog belangrijker: hoe het beter kan!

Wat gaat er mis?

Bedrijven en overheden hebben de afgelopen 20 jaar veel maatregelen genomen om het leven van cacaoboeren te verbeteren. Steeds opnieuw blijkt dat deze pogingen nog te weinig hebben opgeleverd. Wat gaat er mis? In de Cacao Barometer geven we hiervoor 3 redenen:

  • Zelfs in 2020 krijgen boeren nog steeds een te lage prijs voor hun cacao. Zij zijn daarom erg arm en hebben geen geld om hun cacao duurzaam te verbouwen. De pogingen van bedrijven om hier iets aan te doen, hebben te weinig opgeleverd.
  • Bedrijven maken wel veel afspraken om cacao duurzamer te maken. Helaas zijn deze afspraken vrijwillig. Er zijn geen consequenties als bedrijven de afspraken niet nakomen. Boeren moeten op hun beurt wel voldoen aan hoge duurzaamheidseisen, anders verliezen zij hun certificering. Het is scheef dat de zwaarste lasten op de zwakste schouders liggen.
  • Bedrijven maken alleen onderling afspraken over verduurzaming, boeren zijn niet uitgenodigd om mee te beslissen. Ook overheden nodigen geen boeren uit om mee te denken over goed duurzaamheidsbeleid. De belangen van boeren worden zo niet goed behartigd.

Lichtpuntjes

De Cacao Barometer laat zien dat er voor cacaoboeren helaas weinig is verbeterd. Zijn er de afgelopen jaren dan helemaal geen positieve stappen gezet? Gelukkig wel!

Dankzij lobby en campagnes van Solidaridad en andere maatschappelijke organisaties zijn bedrijven zich bewuster geworden van de problemen. Grote chocolade-multinationals vragen de afgelopen 2 jaar dan ook steeds vaker om Europese wetgeving voor de verduurzaming van de cacaosector. Ook heeft de Europese Unie zich voorgenomen wetgeving te maken die bedrijven aanzet verschillende producten – ook cacao – mens- en milieuvriendelijk in te kopen.

Daarnaast heeft West-Afrika zelf actie ondernomen om de boeren te beschermen. De 2 grootste cacaoproducenten Ghana en Ivoorkust werken samen om de prijs die cacaoboeren krijgen voor hun cacao op te drijven.

Onze aanbevelingen

Wij willen dat deze positieve ontwikkelingen nu eindelijk ook echt gaan leiden tot positieve verandering voor de boeren. Zodat ook zij kunnen profiteren van de waarde die cacao en vooral chocolade heeft. Hiervoor hebben we in de Cacao Barometer de volgende aanbevelingen gedaan:

  • Boeren moeten een veel hogere prijs krijgen voor hun cacao. Een prijs waarvan zij goed kunnen leven. Zo krijgen ze een beter leven en kunnen ze hun cacao duurzamer verbouwen. Hiervoor moet de waarde in de hele keten, van boer tot bedrijf, eerlijker worden verdeeld. Alleen dan kunnen boeren een leefbaar inkomen verdienen.
  • Het is tijd dat bedrijven verantwoordelijk worden gehouden voor de impact die ze verderop in de productieketen hebben op mens en milieu. Dat kan met wet- en regelgeving, die consequenties verbindt aan niet-duurzaam gedrag van bedrijven. De prestatiedruk moet van de boeren naar de bedrijven verschuiven.
  • De landen die cacao produceren en die cacao inkopen moeten meer gaan samenwerken. Samen kunnen zij zorgen voor financiering en de juiste voorwaarden voor een duurzame productieketen. Niet alleen de bedrijven en overheden, maar ook boeren moeten een plek krijgen in deze samenwerking. Zo gaat ook hun stem meetellen.

Help ook mee en shop solidair

Ben jij ook solidair met de cacaoboeren? Kijk dan snel op onze ‘Shop Solidair’-pagina over cacao. Daar lees je hoe jouw shop-gedrag kan bijdragen aan een eerlijkere prijs voor boeren.

Wil je het hele Cacao Barometer-rapport lezen?