Weinig controle op arbeidsomstandigheden

Veel werknemers in textielfabrieken in ontwikkelingslanden weten niet wat hun rechten en plichten zijn. Voor Europese bedrijven die werken met deze fabrieken is het lastig om controlesystemen te ontwikkelen die de rechten, veiligheid, gezondheid en levensonderhoud van werknemers waarborgen. Dit komt door het ontbreken van kennis, inzicht in de lokale situatie, capaciteit en invloed. Daarnaast worstelen bedrijven vaak met de steeds strengere wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid.

Samenwerking Solidaridad en QuizRR

Om Europese textielbedrijven te helpen bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden, gaat Solidaridad samen met QuizRR digitale trainingen aanbieden. Hiermee kunnen werknemers en managers onder andere leren wat hun rechten en plichten zijn. In de eerste plaats zal de focus op China en Bangladesh liggen. De deelnemende fabrieken krijgen tablets toegestuurd. Hierop kunnen werknemers met maximaal 5 personen tegelijk trainingen volgen die niet lang duren, waardoor we veel mensen in korte tijd bereiken. De trainingen van QuizRR zijn makkelijk uit te breiden naar andere fabrieken, waardoor we in korte tijd grote resultaten kunnen behalen.

Doel: verspreiding over heel Europa

Solidaridad en QuizRR nodigen nu wereldwijde merken uit om mee te doen aan het initiatief. Deze samenwerking moet leiden tot een wijdverspreide toegang tot tastbare, meetbare en schaalbare trainingen voor betere arbeidsomstandigheden.

Lees meer over ons textielprogramma