Duurzaam melkveebedrijf in Bangladesh van start dankzij investering Lekkerkerker Groep

19 februari 2018

De Producer Company, zoals het gloednieuwe melkveebedrijf is gedoopt, is sinds een maand een feit. Het is een bedrijf waarin meerdere boeren met een klein aantal koeien zich kunnen clusteren. Deze schaalvergroting zorgt ervoor dat de boeren een serieuze partij vormen voor afnemers en investeerders. De Producer Company is hiermee, dankzij een gift van Lekkerkerker Groep, een pilotbedrijf dat bedoeld is om van te leren en als voorbeeld dient voor andere boeren. Uiteindelijk moet dit een katalysator zijn voor de inrichting van veel meer van dit soort bedrijven in Bangladesh.

De boeren achter de ‘Producer Company’

Nu de bouw van de schuur is afgerond en melkmachines en koeltanks zijn geplaatst, kan een groep van zes boeren gebruik maken van de gloednieuwe faciliteiten. Zij vormen samen met hun acht koeien de Producer Company en staan binnenkort officieel geregistreerd als coöperatie. Ze zijn erg enthousiast over de mogelijkheden die hen op deze manier worden geboden en gemotiveerd om hun business duurzaam te laten groeien. Dat kan ook, want de schuur heeft capaciteit voor 28 koeien en de boeren krijgen training en begeleiding om hun land gezamenlijk en duurzaam te bewerken voor optimaal resultaat. Nu al is het de ambitie van de betrokken boeren om binnen vijf jaar op te schalen naar een bedrijf met honderd koeien.

Dierenwelzijn is de toekomst

Meer schaduw, schoon drinkwater, betere kwaliteit voeding en het melken met melkmachines zorgen voor een verwachte stijging van 400 tot 500 liter melk per koe per jaar naar 2.000 tot 3.000 liter. De betere zorg voor de koeien resulteert op die manier in een grote commerciële meerwaarde. Dit maakt deze wijze van veehouderij een goede business case voor andere boeren en investeerders.

Achtergrond

De Lekkerkerker Groep, met meerdere bedrijven in zuivelproducten en machines, zamelde tijdens het jubileumfeest van directeur-eigenaar Kees Lekkerkerker 11.000 euro in voor Solidaridad. Dit geld is nu geïnvesteerd in de Producer Company.

Het project is onderdeel van het SaFal-programma (Sustainable Agriculture, Food Security and Linkages), een samenwerking tussen Solidaridad en de Nederlandse ambassade in Bangladesh. SaFal stimuleert 18,000 boeren en arbeiders in Zuidwest-Bangladesh om duurzame praktijken toe te passen in veeteelt, tuinbouw en visserij.

Lees hier meer over ons werk in de zuivelsector.