Zuivel

Melk is goed voor elk. Dat weten we in Nederland, en ook wereldwijd stijgt de vraag naar zuivelproducten. Maar de melk in ontwikkelingslanden is helaas niet zo goed voor elk. Deze is van slechte kwaliteit, omdat het bijvoorbeeld niet gekoeld wordt vervoerd. Ook wordt er te weinig gelet op het welzijn van de koeien. Solidaridad leert boeren daarom hoe zij veilig, hygiënisch en duurzaam kunnen produceren.

Wat gaat er mis in de zuivelsector?

Melkboeren in ontwikkelingslanden hebben te weinig expertise en kapitaal voor investeringen. Hun melk is daardoor vaak van slechte kwaliteit, waardoor mensen er ziek van worden en de melk niet kan worden gebruikt om er bijvoorbeeld kaas van te maken. Inefficiënte productie zorgt bovendien voor veel waterverspilling en CO2-uitstoot.

 • Slechte melkkwaliteit

  De rauwe melk in ontwikkelingslanden bevat vaak veel bacteriën, bijvoorbeeld omdat er sporen van antibiotica of pesticiden in zitten. Deze bacteriën verminderen de houdbaarheid van melk. Ook kan deze melk nauwelijks worden verwerkt tot andere zuivelproducten, zoals kaas. Betere kwaliteitscontroles zijn nodig om de volksgezondheid te beschermen. Ook verbetert de melkkwaliteit door betere koelingstechnologie en hygiënisch vervoer.

 • Milieuschade

  De melkboeren in ontwikkelingslanden produceren inefficiënt, waardoor ze per liter melk relatief veel water gebruiken en CO2 uitstoten. Door te focussen op het welzijn van koeien, worden deze productiever, en kunnen de boeren meer melk produceren, waardoor CO2-uitstoot en waterverbruik per geproduceerde liter melk daalt.

  .  

 • Kleine boeren tellen niet mee

  Vanwege de slechte kwaliteit van de lokale melk in ontwikkelingslanden kopen zuivelbedrijven deze liever niet in. Voor hen is het makkelijker, betrouwbaarder en vaak goedkoper om op de wereldmarkt in te kopen. Hierdoor sluiten zij een groot deel van de kleine boeren in ontwikkelingslanden uit. Problemen als dierenleed, onverantwoord land- en watergebruik en uitstoot van broeikasgassen blijven dus bestaan. 

Onze oplossing

Solidaridad traint boeren in hygiënische en veilige productiemethoden en goede verzorging van het vee. Deze boeren trainen op hun beurt weer andere boeren, waardoor meer boeren meer melk van betere kwaliteit produceren. Ook hebben we contact met andere partijen in de productieketen. Zo zorgen we ervoor dat de kwaliteit in de hele zuivelketen verbetert en de boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun duurzaam geproduceerde melk.

 • Boeren trainen

  In het trainingsprogramma van Solidaridad leren boeren duurzaam te produceren. Met aandacht voor, vaccinaties, schoon drinkwater en goede huisvesting voor hun dieren. Ook stimuleren we hen samen te werken en innovatieve oplossingen te zoeken. Bijvoorbeeld om samen makkelijker geld bij elkaar te krijgen voor koeltechnieken, zodat hun melk niet bederft. 

  Voor de trainingen werken we samen met Dutch Farm Experience, een organisatie die een leermethode heeft ontwikkeld voor begeleiding en ondersteuning van de boeren. In Bangladesh leidden we hiermee al 17.000 boeren op, wat heeft geleid tot een hogere productie van veilige melk en minder sterfte van koeien. Dit komt onder meer doordat de boeren hun melk beter koelen en focussen op dierwelzijn, wat positieve gevolgen heeft voor hun inkomens, voedselveiligheid en het milieu.

  Na dit succesvolle programma in Bangladesh en kleinere programma’s in Kenia, werkt Solidaridad aan programma’s in India, Myanmar en Ethiopië. Daarna willen we - met financiering van overheden, bedrijven en stichtingen - trainingen geven in andere landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

 • Samenwerking in de productieketen

  Voor een duurzame toekomst in de zuivelindustrie is samenwerking tussen kleinschalige boerenbedrijven en andere bedrijven in de productieketen van essentieel belang. Solidaridad werkt aan de verbetering van het kwaliteitssysteem van de hele zuivelketen. We helpen boeren onder andere om te voldoen aan kwaliteitsstandaarden van de (internationale) markt.

  Als de boeren hoogwaardige en veilige melk produceren en de kwaliteit van hun productieproces verbeteren, zorgt dat voor voedselveiligheid, inkomenszekerheid en duurzaamheid. We helpen boeren daarom om duurzaam te investeren in koeling, melkbussen en melkerijen.

  In samenwerking met grote internationale bedrijven zorgt Solidaridad bovendien voor een grotere afzetmarkt van duurzame zuivel. Denk aan Danone, Unilever en Friesland Campina. Zij hebben grote invloed op de markt en de hoge standaarden voor melkkwaliteit. Solidaridad werkt aan een langetermijnrelatie tussen deze bedrijven en de kleine melkboeren in ontwikkelingslanden. Als zij kunnen concurreren met internationaal geïmporteerde melk, is dat goed voor boeren en heeft dat een positieve economische impact op het land. 

Succesverhalen

Lees hieronder over de projecten die wij hebben opgezet en de mensen die we hiermee helpen.

Steun ons

Wij geloven dat wij de positie van familieboeren in ontwikkelingslanden kunnen verbeteren door hen te steunen in het betreden van formele markten. Doe met ons mee en steun de duurzame zuivelsector.

Doneer nu

 

Gerelateerd Nieuws

 • Wat drijft Solidaridad Europa directeur Heske Verburg?

  Heske Verburg is sinds januari 2017 directeur van Solidaridad Europa. “Ik ben heel trots dat ik deel mag uitmaken van deze fantastische club”, vertelde zij bij haar aanstelling.

  Lees Meer

 • Mondiale duurzame zuivelproductie vraagt om focus op ontwikkelingslanden

  Het verduurzamen van de mondiale zuivelproductie moet eerst en vooral plaatsvinden in ontwikkelingslanden.

  Lees Meer

 • Heske Verburg nieuwe directeur Solidaridad

  Heske Verburg is vanaf 1 oktober 2016 de nieuwe directeur van Solidaridad in Nederland.

  Lees Meer

 • Ministerie brengt vijfjarenfinanciering voor Solidaridad naar 80 miljoen euro

  Minister Ploumen heeft een nieuwe stimulans gegeven aan het partnerschap tussen haar ministerie en Solidaridad.

  Lees Meer

 • Solidaridad heeft in 2015 wereldwijd 1,5 miljoen boeren en arbeiders geholpen

  Ben je benieuwd wat Solidaridad in 2015 heeft bereikt? Je leest het in ons onlangs verschenen jaarverslag. We ondersteunden afgelopen jaar wereldwijd ruim 1.5 miljoen boeren en arbeiders.

  Lees Meer

 • Ministerie selecteert Solidaridad voor nieuwe strategische samenwerking

  Solidaridad is één van de 25 organisaties die in de periode 2016-2020 in aanmerking komen voor strategische samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Lees Meer