Hoe komt Solidaridad aan geld?

Wereldwijd werken ruim 1.100 mensen voor Solidaridad in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Europa. Het werk dat deze mensen doen wordt betaald uit grofweg twee inkomensstromen:

  • Projectfinanciering. Van dit geld kunnen we bijvoorbeeld trainingen voor boeren organiseren en fabrieken in Ethiopië helpen om te verduurzamen. Om projectfinanciering te krijgen moet je nauwkeurig doelstellingen formuleren, planningen opstellen en hierover rapporteren.
  • Ongeoormerkt geld. Aan dit geld zijn minder directe doelstellingen verbonden en daarom kun je het gebruiken om te innoveren, investeren of vlug in te springen op kansen en uitdagingen.

Solidaridad heeft allebei deze inkomenstromen hard nodig. Wel is ongeoormerkt geld veel moeilijker te krijgen. Naast de Nationale Postcode Loterij krijgen we alleen ongeoormerkt geld binnen via particuliere donaties.

Resultaten van ongeoormerkt geld

De afgelopen vijf jaar ontvingen we jaarlijks € 1,35 miljoen van de Postcode Loterij. In deze periode hebben we het ongeoormerkte geld aan verschillende activiteiten uitgegeven, met mooie resultaten. Bijvoorbeeld:

1. Innoveren

Innovaties zijn moeilijk te financieren met projectfinanciering, omdat bij de start doorgaans niet helemaal duidelijk is wat de resultaten worden. Zo zijn we pilotprojecten gestart waarin boeren overstapten op boslandbouw en gekoppeld werden aan platforms voor emissiehandel. De pilotprojecten leiden tot een hoop ervaring en kennis, waardoor de aanpak kon worden opgeschaald en uitgebreid. Inmiddels kunnen ruim 100.000 boeren hiervan profiteren binnen het project Van klimaatslachtoffers naar klimaathelden.

Daarnaast is er bijvoorbeeld een intern innovatiefonds opgezet waaruit teams uit alle regio’s financiering kunnen aanvragen voor vernieuwende pilots. Met dit geld zijn nieuwe technieken ingezet in Brazilië en China die leiden tot minder pesticidegebruik in de katoenteelt.

2. Investeren

Dankzij ongeoormerkt geld kon Solidaridad de afgelopen vijf jaar in Europa uitbreiden naar Duitsland en is onze slagkracht in Europa flink toegenomen. Nu kunnen we bijvoorbeeld campagnevoeren in Duitsland, de grootste consumentenmarkt in Europa. Ook komen we in aanmerking voor Duitse projectfinanciering. Zo financiert de Deutsche Postcode Lotterie momenteel twee koffieprojecten – in Colombia en in Duitsland zelf.

Daarnaast werken de Duitse collega’s mee in de uitvoering van projecten. Zo konden Ethiopische textielfabrieken (die dankzij een Solidaridad-project duurzamer zijn gaan produceren) dankzij de inspanningen van Solidaridad Duitsland aanwezig zijn op de Texworld Evolution Beurs om nieuwe klanten te ontmoeten.

Dank aan alle deelnemers!

De Nationale Postcode Loterij heeft besloten om Solidaridad ook de komende vijf jaar ongeoormerkte bijdragen te geven. We zijn alle deelnemers van de loterij erg dankbaar. Van ieder lot gaat 40% naar goede doelen als Solidaridad, en alleen als er genoeg mensen meespelen kunnen wij rekenen op deze steun.

Dank je wel! We gaan het geld inzetten om zoveel mogelijk positieve impact te maken op mens, milieu en toekomstige generaties.